Universiteit Leiden

nl en

Coen Maas

Universitair docent

Naam
Dr.mr. C. Maas
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
c.maas@law.leidenuniv.nl

Coen Maas is als universitair docent, verbonden aan de afdeling Belastingrecht.

 

Universitair docent

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer Flex

Contact

 • Maas C., NLFiscaal 2018,0092 (Antwoorden vragen mogelijke spoedreparatiemaatregelen inzake fiscale eenheid, annotatie bij Kamerstukken II 2017/18, 34 323, nr. 21, onderdeel II).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: EHRM 14 november 2017, nr. 46184/16, FED 2018,60 (Crisisheffing 2012 naar oordeel EHRM niet in strijd met eigendomsgrondrecht of discriminatieverbod).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C. (2018), Economische benaderingen in het belastingrecht. Deel 1: recht, economie en hypotheekrenteaftrek, Fiscaal tijdschrift vermogen 2018(02).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C. (2018), Economische benaderingen in het belastingrecht. Deel 2: jurisprudentie over de eigenwoningregeling, Fiscaal tijdschrift vermogen 2018(03).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C., NLFiscaal 2018,1025 (Kamerbrief over dividendbelasting, annotatie bij Kamerstukken II 2017/18, 34 700, nr. 58).annotatie
 • Maas C. (2018), Medievalism and Political Rhetoric in Humanist Historiography from the Low Countries (1515-1609). Turnhout: Brepols Publishers.boek
 • Maas C. & Weijers M.B. (2018), Naar een ver(der)strekkende toepassing van wetsinterpreterende beleidsregels door de belastingrechter? Een rechtsvergelijkend perspectief, Weekblad Fiscaal Recht 147(7221 / 10): 48-58.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C. (2018), Verslag afscheidsbijeenkomst Jacques Overgaauw, vicepresident van de Hoge Raad, Weekblad Fiscaal Recht 2018(35).artikel in een tijdschrift
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0083 (Annotatie bij de innovatieboxmaatregelen in het Belastingplan 2017, Kamerstukken I 2016/17, 34 552, nr. E (MvA)).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,2285 (Aanpassing beleidsbesluiten (fusie en splitsing) aan wijziging innovatiebox).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 23 december 2016, nr. 15/02137, FED 2017,30 (Aanpassing oldtimerregeling niet in strijd met het eigendomsgrondrecht).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0315 (Annotatie bij commentaar Orde op novelle uitfasering PEB).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,2664 (Annotatie bij NOB-commentaar op aangekondigde spoedreparatiemaatregelen fiscale eenheid).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0596 (Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstellen uitfasering PEB; annotatie).annotatie
 • Maas C. (2017), Fraus legis en de rechtsvormende taak van de rechter. In: Pieterse L.J.A., Scharrenburg R. van (red.) Springende punten. Van Amersfoort-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. P.J. van Amersfoort, ter gelegenheid van zijn afscheidssymposium, gehouden op vrijdag 29 september 2017 te Leiden. Deventer: Wolters Kluwer. 207-222.boekdeel
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 18 november 2016, nr. 15/04977, FED 2017,20 (FED 2017/20 Gebruikelijkloonregeling blijft buiten toepassing onder belastingverdrag met Portugal).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/01064, NLFiscaal 2017,1558 (Geen recht op EIA voor ontvoegde dochtermaatschappij).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2017, nr. 16/03955, FED 2017,90 (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de heffing van dividendbelasting van buitenlandse beleggingsinstellingen).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 3 maart 2017, nr. 16/03954, FED 2017,89 (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de heffing van dividendbelasting van buitenlandse beleggingsinstellingen).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 24 februari 2017, nr. 15/02068, FED 2017,68 (Inmenging in privéleven door verzamelen en gebruiken ANPR-gegevens ontbeert voldoende precieze wettelijke grondslag).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0314 (Novelle PEB aangenomen door Tweede Kamer, annotatie bij Kamerstukken II 2016/17, 34 662, nr. 3 (MvT)).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0597 (Novelle uitfasering PEB, annotatie bij Kamerstukken I 2016/17, 34 662, nr. B (NnavV)).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2017,0316 (Novelle uitfasering PEB; nota n.a.v. het verslag; conceptbesluit’, annotatie bij Kamerstukken II 2016/17, 34 662, nr. 5 (NnavV)).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 16 juni 2017, nr. 16/01405, FED 2017,107 (Rechtsgeldigheid fiscale vaststellingsovereenkomst kan niet bij burgerlijke rechter worden bestreden).annotatie
 • Maas C. (2017), Staatssteun en fiscaliteit. Verslag van de algemene ledenvergadering van de Vereniging voor Belastingwetenschap over het thema ‘Staatssteun en fiscaliteit’, gehouden op 27 september 2017 te ’s-Gravenhage, Weekblad Fiscaal Recht 7214(2017/219): 1370-1376.artikel in een tijdschrift
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 15 september 2017, nr. 16/02715, FED 2017,151 (Vennoot komt geen recht op bezwaar toe tegen aan v.o.f. opgelegde naheffingsaanslag).annotatie
 • Maas C. (2017), Verdragsmisbruik, wederkerigheid en de rol van de rechter. In: Feteris M.W.C., Stevens L.G.M., Verhoeven B. (red.) Bouwen en douwen: Overgaauw-bundel. Deventer: Wolters Kluwer. 183-190.boekdeel
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 23 juni 2017, nr. 16/00967, FED 2017,117 (Verhuur hofjeswoningen tegen lage vergoeding leidt tot belastingplicht verhuurderheffing).annotatie
 • Maas C., annotatie bij: Hoge Raad 27 januari 2017, nr. 15/02273, FED 2017,56 (Vermindering bpm voor tweedehands auto’s op basis van waarde btw-auto vormt verboden fiscale discriminatie).annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2016,0054.annotatie
 • Maas C., NLFiscaal 2016,0007.annotatie
 • Maas C. (2016), De plicht om aan de wet een zo zinvol mogelijke betekenis te geven: drie argumenten voor uitleg van de belastingwet naar doel en strekking. In: Maas C., Pieterse L.J.A. (red.) Systeem en symmetrie. Bavinck-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter, ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer. 183-193.boekdeel
 • Maas C. (2016), De flexibele inzetbaarheid van mondelinge wetsgeschiedenis bij de motivering van rechterlijke uitspraken, Weekblad Fiscaal Recht 2016(7137): 354-363.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C. & Pieterse L.J.A. (red.) (2016), Systeem en symmetrie. Bavinck-bundel. Opstellen aangeboden aan mr. C.B. Bavinck, creatief denker, bevlogen fiscalist, begenadigd rechter, ter gelegenheid van zijn afscheid als raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden op 21 september 2016. Deventer: Wolters Kluwer.boekredactie
 • C. Maas, annotatie bij: Hoge Raad 14 augustus 2015, nr. 14/00343, Fiscaal weekblad, FED 2015,17/18.annotatie
 • Maas C. (2014), Beslissen of motiveren? Over het gebruik van taalkundige argumenten in het fiscale recht, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7071): 1384-1392.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Maas C. & Vermeulen H. (2014), Het karakter van geldverstrekkingen. Het at arm's length-beginsel en fiscale kwalificatie in de visie van de Hoge Raad, Weekblad Fiscaal Recht 2014(7047): 597-605.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • C. Maas (2013), Willibrords wijnfles. Autorisatie en memorisatie van de contrareformatorische boodschap in Richard Verstegens Nederlantsche antiquiteyten, De Zeventiende Eeuw : Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief 29(2): 206-227.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Adema R.P.C., Bongaarts P.J.M., Gelderblom G.J., Kluft J., Maas C., Nolta E.J.H., Norden G.J. van, Vermeulen H. & Winter P.J.C.B. de (2012), Continuïteit van het Nederlandse fiscale regime voor beleggingsinstellingen door een principiële modernisering Geschriften van de Vereeniging voor Belastingwetenschap nr. 248. Deventer: Kluwer.boek
 • C. Maas (2012), Reception of Livy and Representation of Politics in the Works of Marcantonio Sabellico and Reynier Snoy. In: Steiner-Weber A. (red.) Acta Conventus Neo-Latini Upsaliensis: Proceedings of the Fourteenth International Congress of Neo-Latin Studies. Leiden: Brill. 649-660.boekdeel
 • C. Maas (2012), Was Janus Dousa a Tacitist? Rhetorical and Conceptual Approaches to the Reception of Classical Historiography and Its Political Significance. In: Pieper C.H., Laureys M., Enenkel K.A.E. (red.) Discourses of Power: Ideology and Politics in Neo-Latin Literature. Hildesheim: Olms. 233-248.'non-refereed' congresbijdrage
 • C. Maas (2011), Fides historica en Hollanda simplicitas: Petrus Scriverius’ rol in de Bockenberg-controverse, De Zeventiende Eeuw. Cultuur in de Nederlanden in Interdisciplinair Perspectief 27(2): 17-36.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • C. Maas (2011), Hadrianus Junius’ Batavia and the Formation of a Historiographical Canon in Holland. In: Miert D. van (red.) The Kaleidoscopic Scholarship of Hadrianus Junius (1511-1575): Northern Humanism at the Dawn of the Dutch Golden Age. Leiden: Brill. 38-68.'non-refereed' congresbijdrage

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie