Universiteit Leiden

nl en

Christa Cobbaert

Hoogleraar Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

Naam
Prof.dr. C.M. Cobbaert
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
c.m.cobbaert@lumc.nl
ORCID iD
0000-0003-3565-1404

Christa Cobbaert is laboratoriumspecialist Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde, alsook hoofd van de afdeling Klinische Chemie en Laboratorium-geneeskunde van het LUMC, Leiden. Zij is vicevoorzitter van de Wetenschappelijke Divisie van de Internationale Federatie van Klinische Chemie en voorzitter van de Test Evaluatie werkgroep van de Europese Federatie van Laboratoriumgeneeskunde. Zij is een expert op het gebied van metrologie, met name de kunst van het meten, hetgeen essentieel is voor mondiale standaardisatie c.q. harmonisatie van medische testen.

Meer informatie over Christa Cobbaert

Precisiediagnostiek en P4-geneeskunde

De meeste diagnoses en behandelingen worden gesteld op geleide van medische test resultaten.  Dientengevolge dienen de medische testen en de diagnostische pathways zowel state-of-the-art als innovatief te zijn, tegemoetkomend aan de onvervulde klinische behoeften. Daarnaast dienen de diagnostische processen continu verbeterd te worden, met streven naar 6 sigma kwaliteit en operationele excellentie.

In samenwerking met cardiologen, nefrologen, oncologen, het Centrum voor Proteomics en Metabolomics en/of IVD-fabrikanten zoekt zij naar meer effectieve medische testen met deep proteomics. Verschillende proteoforms worden hierbij geëvalueerd.  Haar onderzoek draagt bij aan Precisiediagnostiek en aan P4-geneeskunde (d.w.z. Preventief, Predictief, Gepersonaliseerd, met Participatie van de Patiënt).

Medische testen dienen accuraat te zijn en wereldwijd alsook met verloop van tijd, vergelijkbare resultaten te geven. Om dat te bereiken is standaardisatie en harmonisatie van medische testen op internationaal niveau essentieel.  Met haar hoogleraarschap draagt Dr Cobbaert bij aan standaardisatie van testen, in het belang van metrologische traceerbaarheid van testresultaten t.b.v. betere patiëntenzorg. Mondiale vergelijkbaarheid van medische testresultaten is nodig voor universele toepassing van referentiewaarden, klinische beslisgrenzen en richtlijnen.

Wetenschappelijke carrière

Christa Cobbaert studeerde Farmaceutische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven in de periode 1977-1982. Vervolgens specialiseerde zij zich tot Apotheker-Specialist in de Biologische Ontledingen aan de UZ Leuven, Leuven, België in de periode 1982-1985. Dr. Cobbaert was staflid aan de UZ Leuven in de periode 1985-1992.  In 1992-1998 was zij staflid aan het EMCR, Rotterdam, Nederland.  Zij promoveerde op 8 oktober 1997 met een proefschrift getiteld: "The elusive Lp(a) lipoprotein: a cardiovascular risk factor after all?"  In de periode 1998-2009 was zij hoofd van de afdeling klinische chemie in het Baronie Ziekenhuis, en later in het Amphia Ziekenhuis, Breda.  Sinds 2009 is zij afdelingshoofd van de Afdeling Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde aan et LUMC.  In juni 2015 werd zij benoemd tot hoogleraar Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde.  Haar oratie vond plaats op 19 februari 2016, getiteld: ‘Laboratorium-geneeskunde: van evolutie naar revolutie’.

Prijzen en eervolle benoemingen

• NVKC Publieksprijs 2017 voor het Project NUMBER (Nederlandse UniforMe BEslisgrenzen en Referentieintervallen)

• NVKC E.C. Noyons Stichting Stipendium 2015: Development of a mass spectrometry based method for simultaneous quantification of urine TIMP-2 and  IGFBP7 for early detection of kidney injury.

• NVKC Publieksprijs 2014 voor het project ‘Self assessment of kidney function after kidney transplantation’.

• Vicevoorzitter / eerder lid van de IFCC Scientific Division (SD) Executive Committee (EC) sinds 2012. De missie van de IFCC SD is om de wetenschap in de klinische chemie te bevorderen en toe te passen. Haar vicevoorzitterschap is toegekend op grond van haar metrologische expertise. 

• NVKC E.C. Noyons Stichting Stipendium 2011: ‘Evaluation and development of a candidate reference method for simultaneous quantification of serum apolipoproteins  AI, B, CI, CII, CIII and E using high resolution mass spectrometry of peptides'.

National Academy of Clinical Biochemistry (NACB) 2005. Distinguished Award voor het project getiteld: CM Cobbaert, JMA Boer, DL van der A, EHJM Jansen, A Koeken, E de Baar, L Schrauwen and EJM Feskens. Significance of HFE and FPN1 (N144H) gene mutations in the development of cardiovascular disease. Results from the Dutch Prospective Monitoring Project on Cardiovascular Disease Risk Factors. Presented at the AACC congress, Orlando, Florida, USA; 27 July 2005. Published in Clin Chem 2005; 51 (Suppl.): Abstract C-60, p. A121 (en in Acta Clin Belg. 2012; 67: 430-5).

The Ortho-Clinical Diagnostics Price 1998 for Clinical Chemistry from the Dutch Clinical Chemistry Society. April 8th, 1999

Hoogleraar Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Klin. Chemie & Laboratoriumgeneeskunde

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.