Universiteit Leiden

nl en

Ben Smit

Onderzoeker

Naam
Drs. B.H.J. Smit
Telefoon
+31 71 527 3498
E-mail
smit@iclon.leidenuniv.nl

Ben Smit (1958) studeerde in 1985 af als psycholoog aan de Universiteit Leiden, met als hoofdvak Onderwijskunde en bijvakken Onderwijssociologie en Computers & Onderwijs. Na het behalen van zijn doctoraal werkte hij als onderzoeker en projectleider, eerst bij het Leids Interdisciplinair Instituut voor Onderwijs Research (LICOR) en daarna bij het Leids Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (LISWO), waar hij zich specialiseerde in onderwijsbeleidsonderzoek, studentloopbanen in het hoger onderwijs en lerarenopleiding.

Sinds 1995 werkt hij bij het ICLON als adviseur/onderzoeker op het gebied van leraren en lerarenopleiding. Van 2008 tot 2011 combineerde hij zijn werk bij het ICLON met activiteiten als adviseur/onderzoeker bij een nieuw opgerichte kenniskring aan de Hogeschool Utrecht, Faculteit Educatie. Daarnaast is hij International Coordinator van het Pedagogy, Education & Praxis (PEP) research programme en actief lid van de PEP Theme Group 'Partnership & Recognition'.

De laatste 10 jaar is de onderzoeksinteresse van Ben vooral gericht op actieonderzoek en praktijkonderzoek in het onderwijs, met name in de lerarenopleiding. Naast methodologische onderwerpen rond dit type onderzoek, zijn leerlingenparticipatie en de veranderende positie van betrokkenen in onderwijsonderzoek onderwerp van zijn onderzoek geworden. In 2015 startte Ben zijn promotieonderzoek 'Teachers and students as partners in researching educational practice'.

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden

Contact

Onderzoeker

 • ICLON
 • Voortgezet Onderwijs
 • Onderzoek

Werkadres

Willem Einthoven
Kolffpad 1
2333 BN Leiden
Kamernummer B4.38

Contact

 • Smit B.H.J., Admiraal W.F. & Berry A.K. (25 augustus 2017), ‘Focus on the Learner’ in Teacher Education: PAR as a Strategy to Enable Student Voice in Schools (Lezing).overig
 • Hardy I.J., Olin A., Heikkinen H., Jakhelln R., Smit B.H.J. & Tyren L. (25 augustus 2017), The Policy, Politics, Practice and Praxis of Teachers’ Initial and Continuing Learning [in Symposium: The Politics and Practices of Teacher Professional Learning (Part II): Current Policy Conditions in Sweden, Norway, Finland, Netherlands and Australia; chair: Ian Hardy] (Lezing).overig
 • Olin A., Jakhelln R. & Smit B.H.J. (25 augustus 2017), Understanding ‘Research-based educational practice’ in Initial and Continuing Teacher Professional Learning [in Symposium: The Politics and Practices of Teacher Professional Learning (Part II): Current Policy Conditions in Sweden, Norway, Finland, Netherlands and Australia; chair: Ian Hardy] (Lezing).overig
 • Kan C. van, Brouwer P., Smit B.H.J., Spreeuwenberg L., Swet J. van & Admiraal W.F. (24 augustus 2017), Moving Beyond the Research-practice Gap: Impact of Teacher Research on Professional Development and Knowledge Utilization in Schools (Lezing).overig
 • Kan C. van, Brouwer P., Smit B.H.J., Spreeuwenberg, L., Swet, J. van & Admiraal W.F. (30 juni 2017), Voorbij de kloof tussen onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk (Lezing).overig
 • Admiraal W.F., Kruiter J., Lockhors D., Schenke W., Sligte H., Smit B., Tigelaar D. & Wit W. de (2016), Affordances of teacher professional learning in secondary schools, Studies in Continuing Education 38(3): 281-298.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meirink J.A., Smit B., Admiraal W., Sligte H., Emmelot Y., Schenke W. & Buisman M. (2016), Het mes snijdt aan twee kanten? De mogelijke bijdrage van onderzoek aan de optimalisering van Professionele Leergemeenschappen in het VO.'refereed' congresbijdrage
 • Smit B.H.J., Admiraal W.F. & Berry A.K. (2016), “Let’s find out together!”: Participatory action research by student teachers and school students in secondary education.'non-refereed' congresbijdrage
 • Zwart R.C., Smit B.H.J. & Admiraal W.F. (2015), Docentonderzoek nader bekeken: een reviewstudie naar de aard en betekenis van onderzoek door docenten, Pedagogische Studiën 92(2): 131-148.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Smit B.H.J., Meirink J.A. & Emmelot Y. (2015), Interventies in school ter bevordering van een school als professionele leergemeenschap.'refereed' congresbijdrage
 • Schenke W., Sligte H., Admiraal W.F., Buisman M., Emmelot Y., Meirink, J.A. & Smit B.H.J. (2015), Scan School als Professionele Leergemeenschap. Amsterdam: Kohnstamm Instituut.boek
 • Smit Ben H.J., Olin Anette, Edwards-Groves Christine, Furu Moksnes Eli & Karlberg-Granlund Gunilla (2014), Dialogue and recognition in educational partnerships: A five nation study.'non-refereed' congresbijdrage
 • Admiraal Wilfried, Smit Ben, Geboers Ellen & Tigelaar Dineke (2014), Symposium 'Professionele leercultuur in vo-scholen' - Deelonderzoek 1: Veldverkenning.'non-refereed' congresbijdrage
 • Smit Ben (15 mei 2014), Pupil participation is not a favour to students, it is their right. ICLON Research Blog. Leiden, The Netherlands: ICLON, Leiden University Graduate School of Teaching [blog entry].overig
 • Smit Ben & Verbeek Gijs (2014), Een palet van mogelijkheden: Leerlingonderzoek in Australië. In: Verbeek Gijs, Ponte Petra (red.) Participatie in het onderwijs: Onderzoek met en door leerlingen. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers. 133-158.boekdeel
 • Admiraal Wilfried, Smit Ben H.J. & Zwart Rosanne (2014), Models and design principles for teacher research, IB Journal of Teaching Practice 2(1): 1-6.artikel in een tijdschrift
 • Smit B.H.J. (2013), Teachers and students as co-researching partners: pupil participation in an educational action research project.'non-refereed' congresbijdrage
 • Smit B.H.J. (2013), Young people as co-researchers: enabling student participation in educational practice, Professional Development in Education 29(4): 550-573.'refereed' artikel in een tijdschrift

Geen relevante nevenwerkzaamheden