Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift

Dimensions of student participation: participatory action research in a teacher education context

Centraal in dit proefschrift staat de idee dat jongeren het recht hebben betrokken te worden bij besluitvormingsprocessen over zaken die hen aangaan, zoals hun schoolopleiding, en dat jongeren serieus dienen te worden genomen in hun opvattingen en suggesties over deze zaken.

Auteur
Ben Smit
Datum
06 september 2023
Links
Fulltext in Leiden University Scholarly Publications

Het betrekken van leerlingen bij besluitvorming is echter geen gangbare praktijk in het onderwijs, noch in scholen noch in de opleiding van leraren. Daarom wordt in dit proefschrift een aanpak onderzocht die docenten-in-opleiding (dio's) voorbereidt op het bevorderen van leerlingenparticipatie in de besluitvorming op scholen. Meer en meer worden leraren verondersteld betrokken te zijn bij onderzoek in een rol als geïnformeerde gebruiker of als praktijkonderzoeker, en lerarenopleidingen dienen voor te bereiden op die rollen. Een voorbeeld hiervan is het betrekken van leerlingen bij het uitvoeren van een onderzoek in de eigen praktijk tijdens de dio-stage. In dit proefschrift staat participatief actieonderzoek (participatory action research, PAR) centraal als een benadering die bij uitstek geschikt is dio's voor te bereiden op participatieve praktijken in scholen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.