Universiteit Leiden

nl en

Arthur van Buitenen

Buitenpromovendus/gast

Naam
Drs. J.C.J. van Buitenen
Telefoon
+31 70 800 9400
E-mail
j.c.j.van.buitenen@fgga.leidenuniv.nl

Werktitel proefschrift: ‘Lobbying in een publiek – privaat belangen continuüm’, de rol van lobbycoalities in multilaterale onderhandelingen. Doel van mijn onderzoek is het verklaren van de machtsdynamiek in multilaterale onderhandelingen door de rol van coalities te analyseren. Inspiratie voor dit onderzoek komt uit deelname aan mondiale fora over klimaatverandering en biodiversiteit, evenals aan vrede en recht gerelateerde onderwerpen. De machtsdynamiek tussen publieke en private belangen, tussen behoud van natuur en duurzaam verdienen aan natuur is in deze fora steeds voelbaarder. Mijn onderzoek richt zich bijvoorbeeld op de rol van lobbycoalities in de onderhandelingen over digitale sequentie-informatie (DSI) van genetische bronnen onder auspiciën van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake biologische diversiteit (UNCBD).

Meer informatie over Arthur van Buitenen

Arthur werkt als beleidsadviseur voor de International Development Law Organization (IDLO), een intergouvernementele organisatie met versterking van de rechtsstaat als mandaat. Climate Justice – de nexus tussen klimaatverandering en biodiversiteit enerzijds en juridische stabiliteit anderzijds – is een van zijn aandachtsgebieden. 
Voorheen was hij werkzaam bij de Rabobank waar hij werkte aan reputatie en stakeholder engagement programma’s in duurzame landbouw, onder meer in Indonesie, Ghana, Chili en Nederland. Daarvoor was Arthur acht jaar partner en verantwoordelijk voor de Nederlandse public affairs activiteiten bij adviesbureau Ketchum. Tevens was hij Europees practice group leader voor Corporate Social Responsibility. Eerder was Arthur initiator en directeur van het Nederlands Instituut voor Telemedicine, politiek secretaris van de Tweede-Kamerfractie van D66 en medewerker van de D66 delegatie in het Europees Parlement. 
Begin jaren negentig lobbyde hij namens milieuorganisatie IUCN bij de United Nations Conference on Environment and Develeopment (UNCED). Hij publiceerde hierover in de Leiden Journal of International Law. Arthur was gemeenteraadslid in Den Haag voor D66. Hij studeerde politicologie en Europees en internationaal recht aan de Universiteit Leiden.

Buitenpromovendus/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.