Universiteit Leiden

nl en

Anna Gunn

Buitenpromovendus

Naam
A.F. Gunn MA
Telefoon
+31 71 527 7827
E-mail
a.f.gunn@law.leidenuniv.nl

Anna Gunn is als promovendus verbonden aan de Afdeling Belastingrecht. Haar huidige onderzoek gaat over "Quantification of fiscal State aid"

Meer informatie over Anna Gunn

Opleidingen

 • Fiscaal Recht, Universiteit Leiden, 2008 (LL.M cum laude) 
 • Modern en Medieval Languages, Cambridge University (Jesus College, UK), 2002 (MA)

Nevenactiviteiten

 • Auteur Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht (NTFR) 
 • Auteur 'Highlights and Insights on European Taxation'

 

Buitenpromovendus

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

Gastmedewerker

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut Fiscale en Economische vakken
 • Belastingrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer flex

Contact

 • Gunn A.F. (2014), Formeel onderzoek naar Nederlandse rulings, NTFR 2014(1562).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F., annotatie bij: HR 11 juli 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Heffing van kansspelbelasting over prijzen gewonnen in andere lidstaten).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HR 6 juni 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Rendabel maken kunstvoorwerpen door verhuur aan museum).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HR 28 maart 2014, Fiscaal weekblad, FED 2014 (Prejudiciële vragen over Rijnvarenden-problematiek).annotatie
 • Gunn A.F. (2014), Antwoorden Kamervragen over rapport Oxfam Novib over belastingontwijking door bedrijven, NTFR 2014(1874).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F. (2014), Tussenrapportage OESO BEPS-project; brief staatssecretaris, NTFR 2014(2448).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F. (2014), Reactie op formele onderzoeksprocedure vermeende staatssteun Starbucks, NTFR 2014(2737).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 13 december 2013, NTFR 2014 (Heffen van leges voor een uittreksel uit het GBA niet in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 16 januari 2014, NTFR 2014 (A-G HvJ: Dividendbelasting over in NL uitgekeerde deelnemingsdividenden in relatie tot Nederlandse Antillen strijdig met vrij kapitaalverkeer).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 16 januari 2014, NTFR 2014 (A-G Wattel adviseert Hoge Raad met spoed aanvullende prejudiciële vragen te stellen inzake fiscale eenheid met kleindochters met buitenlandse tussenhoudsters).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 5 februari 2014, NTFR 2014 (Hogere Hongaarse belastingheffing op basis van omzet detailhandel totale ondernemingsgroep in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Den Bosch 28 februari 2014, NTFR 2014 (Vestigingsfictie vormt geen verboden vertrekbelemmering).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 5 juni 2014, NTFR 2014 (Beperking kapitaalverkeer met eigen LGO toegestaan ter bestrijding van belastingontduiking).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: EVA 27 juni 2014, NTFR 2014 (IJslandse belastingheffing van in Denemarken wonende gepensioneerden in strijd met EU-richtlijnen).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 2 oktober 2014, NTFR 2014 (Invorderingsfaciliteit in de Natuurschoonwet niet in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 9 oktober 2014, NTFR 2014 (Spaanse vrijstelling van onroerendezaakbelasting aan overheidsonderneming mogelijk als verboden staatssteun aangemerkt).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 21 februari 2014, NTFR 2014 (Nadere conclusie A-G Wattel in kwestie Papillon-fiscale-eenheid: geen spoed prejudiciële vragen maar wachten).annotatie
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Het BEPS-project: een inleiding., Weekblad Fiscaal Recht 2013(7026): 1413.artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F., NTFR 2013,1162.annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 22 november 2012, NTFR 2013 (EC toont strijd Duitse wet met vrijheid van kapitaalverkeer niet aan).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 7 februari 2013, NTFR 2013 (Finse verliesverrekeningsregels moeten als bestaande staatssteun worden gekwalificeerd).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 28 februari 2013, NTFR 2013 (In Zwitserland wonende zelfstandige grensarbeiders met Duitse nationaliteit hebben recht op Duitse splitting).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 21 maart 2013, NTFR 2013 (Finse weigering van aftrek verlies uit Franse onroerende zaak niet in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Arnhem-Leeuwarden 16 april 2013, NTFR 2013 (Amerikaanse banktegoeden vallen onder de standstillbepaling).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 5 oktober 2013, NTFR 2013 (Met terugwerkende kracht verkorten van de verjaringstermijn in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F & Heitling O.D. (2013), Tax rulings en de Europese staatssteunregels, Tijdschrift voor Staatssteun (3/4).artikel in tijdschrift
 • Weeghel S. van & Gunn A.F. (2013), A General Anti-Abuse Principle of International Law: Can It Be Applied in Tax Cases?. In: Maisto G., Nikolakakis A., Ulmer J. (red.) Essays on Tax Treaties, A Tribute to David Ward.. Toronto/Amsterdam: Canadian Tax Foundation/IBDF. 305-325.boekdeel
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2013), Flaws of the Selectivity Test, Chapter 9. In: Rust A. (red.) State Aid and Tax Law.: Kluwer Law International.boekdeel
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and The Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F. (2012), EU-staatssteunhervorming: focus op fiscale steun, NTFR(1474): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ 6 september 2012, NTFR 2012 (Weigering van VK om verliesoverdracht toe te staan is in strijd met vrijheid van vestiging).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 12 juli 2012, NTFR 2012 (Duitse invulling noemer voorkomingsbreuk in strijd met vrijheid van kapitaal).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hoge Raad 23 november 2011, NTFR 2012 (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen of Nederlandse Antillen 'derde land' zijn (1)).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 19 juli 2012, NTFR 2012 (A-G Jaäskinen: verdere uitleg op vervolgvragen naar aanleiding van beslissing HvJ in zaak Test Claimants in the FII Group Litigation).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hoge Raad 23 december 2011, NTFR 2012 (Hoge Raad stelt prejudiciële vragen of Nederlandse Antillen 'derde land' zijn (2)).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 29 maart 2012, NTFR 2012 (Beëindiging Italiaanse belastingprocedure is niet in strijd met EU-recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hoge Raad 15 juni 2012, NTFR 2012 (Werkzaamheden voor totstandbrengen scheepvaart-cv's vallen niet onder tonnageregime).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 26 juli 2012, NTFR 2012 (Door fiscale eenheid onzichtbare interne rente herleeft niet voor toepassing BRK).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Den Bosch 26 oktober 2012, NTFR 2012 (Legesheffing bij uittreksel GBA mogelijk in strijd met Europees recht).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Amsterdam 15 december 2011, NTFR 2012 (Holding is geen houdstermaatschappij in de zin van art. 25 BRK (I)).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Amsterdam 10 december 2012, NTFR 2012 (Holding is geen houdstermaatschappij in de zin van art. 25 BRK (II)).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 23 februari 2011, NTFR 2012 (Vergoeding voor diensten aan scheepvaart-cv's valt niet onder tonnageregeling).annotatie
 • Engelen F.A. & Gunn A.F. (2012), International - Article 3(2) of the OECD Model Tax Convention and the Scope of Domestic Law, Bulletin for International Taxation 66(9).artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F. (2011), Country report for The Netherlands. In: Maisto G. (Red.) The meaning of "Enterprise", "Business" and "Business Profits" under Tax Treaties and EU Tax Law. Amsterdam: IBFD. 459-514.boekdeel
 • Gunn A.F. (2011), Fiscale staatssteun: Dansen op de vulkaan, NTFR(1350): 1-3.artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 21 juli 2011, NTFR 2011 (C-397/09).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 16 juni 2011, NTFR 2011 (C-010/10).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hof Arnhem 24 mei 2011, NTFR 2011 (09/00220).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 10 februari 2011, NTFR 2011 (C-025/10).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 9 december 2010, NTFR 2011 (C-384/09).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 5 mei 2011, NTFR 2011 (C-384/09).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 7 april 2011, NTFR 2011 (C-020/09).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 5 mei 2011, NTFR 2011 (2011/1154).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 8 maart 2011, NTFR 2011 (C-010/10).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 25 augustus 2010, NTFR 2011 (09/01774).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Hoge Raad 12 augustus 2011, NTFR 2011 (10/01358).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: HvJ EG/EU 15 september 2011, NTFR 2011 (C-240/10).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: Het Gerecht 27 september 2011, NTFR 2011 (T-030/03).annotatie
 • Gunn A.F., annotatie bij: AG HvJ 8 september 2011, NTFR 2011 (C-347/10).annotatie
 • Engelen F.A., Douma S.C.W. & Gunn A.F. (2011), Interim regime for currency results on participations, Tax Planning International European Focus 13: 28-29.artikel in tijdschrift
 • Gunn A.F. (2011), Country report for The Netherlands. In: The meaning of Ënterprise", "Business" and "Business Profits" under Tax Treaties and EU Tax Law.. Amsterdam: IBFD. 459-514.boekdeel
 • Gunn A.F., annotatie bij: Conclusie A-G Wattel 16 november 2010, NTFR 2010; 8.annotatie
 • Gunn A.F. (2010), Country report for the Netherlands. In: Maisto G. (Red.) Residence of Individuals under Tax Treaties and EC Law. Amsterdam: IBFD. 465-510.congresbijdrage
 • NTFR Auteur
 • PwL Adviseu r