Universiteit Leiden

nl en

André van der Laan

Bijzonder hoogleraar Jeugd- en adolescentencriminaliteit

Naam
Prof.dr. A.M. van der Laan
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.m.van.der.laan@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-0658-6853

Sinds 1 november 2023 is André van der Laan bijzonder hoogleraar Jeugd- en Adolescentencriminaliteit bij de afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht, van de Universiteit Leiden. De leerstoel is ingesteld namens het Leids Universitair Fonds en wordt gefinancierd door het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Datacentrum (WODC), het kennisinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. André is tevens senioronderzoeker en kennislijn coördinator jeugdcriminaliteit bij het WODC.

Meer informatie over André van der Laan

Achtergrond

André studeerde ontwikkelingspsychologie aan de universiteit Leiden. In 2004 is hij aan de Rijksuniversiteit Groningen gepromoveerd op het proefschrift ‘Weerspannigheid en delinquentie’. Sinds 2004 werkt hij bij het WODC, eerst als onderzoeker en sinds 2009 als senioronderzoeker op het terrein van jeugd- en adolescentencriminaliteit. In de periode 2013-2020 was hij tevens waarnemend afdelingshoofd van een interne onderzoeksafdeling van het WODC. Sinds 2022 is hij naast senioronderzoeker ook coördinator van de kennislijn Jeugdcriminaliteit bij het WODC waar onderzoek wordt uitgevoerd naar jeugd- en adolescentencriminaliteit en (on)bedoelde gevolgen van aanpakken daarvan.

Onderzoek

André zijn onderzoeksinteresses betreffen ontwikkelings- en levensloop criminologische vragen en evaluaties van justitieel jeugdbeleid en sancties. Hij is betrokken bij onderzoek naar (verklaringen voor) ontwikkelingen in jeugd- en adolescenten criminaliteit en cybercriminaliteit. Tevens is hij geïnteresseerd in multidisicplinarie evaluaties van (buiten)gerechtelijke aanpakken gericht op jeugd- en adolescentencriminaliteit zoals het adolescentenstrafrecht of de Halt-interventie. Zijn aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de (on)bedoelde gevolgen van aanpakken gericht op jeugd- of adolescentencriminaliteit, maar ook naar de andere gevolgen, waaronder ook het naleven van kinderrechten in de praktijk. Onder zijn leiding is het onderzoeksprogramma Monitoren en evalueren Adolescentenstrafrecht uitgevoerd (2015-2023). Momenteel wordt onder zijn leiding bij het WODC de Monitor Jeugdcriminaliteit herhaald, inclusief de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugddelinquentie en onderzoek onder geweld door jongeren, en wordt het onderzoeksprogramma Evaluatie van de Halt-interventie uitgevoerd welke naast monitoren en een procesevaluatie ook een gerandomiseerd experiment omvat.

Onderwijspagina

Binnen de master jeugdrecht geeft Van der Laan onderwijs op het terrein van (ontwikkelingen in) de jeugd- en adolescentencriminaliteit en evaluaties van beleid en reacties die daarop zijn gericht.

Overig

André is redactielid van het tijdschrift voor Criminologie (TvC) en lid van de redactieraad van secondant.

WODC Leerstoel Jeugd- en adolescentenstrafrecht

De leerstoel jeugd- en adolescentenstrafrecht is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen het WODC en het Leids Universitair Fonds. De leerstoel richt zich op het nader duiden en verklaren van ontwikkelingen in de jeugd- en adolescentencriminaliteit en het evalueren van aanpakken die op deze doelgroep zijn gericht. Het LUF heeft hiervoor een fonds opgericht onder de naam Fonds ter bestudering van jeugd- en adolescentencriminaliteit.

 

Bijzonder hoogleraar Jeugd- en adolescentencriminaliteit

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • WODC Senior onderzoeker en kennislijncoordinator
  • Secondant CCV lid redactieraad
  • Boom | Tijdschrift voor criminologie Redactielid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.