Universiteit Leiden

nl en

Ahmed Elsayed

Promovendus / buiten

Naam
Mr. A.B.A.H. Elsayed BA LLM
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.b.a.h.elsayed@law.leidenuniv.nl

Titel onderzoek: The Missing "Principle" in lnternational Law: Towards a New Approach for Regulating Parallel Proceedings Between Supranational Dispute Settlement Mechanisms.

Promovendus / buiten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Grotius Centre for Intern Legal Studies
  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.