Universiteit Leiden

nl en

Adriaan Rademaker

Universitair docent

Naam
Dr. A.M. Rademaker
Telefoon
+31 71 527 2677
E-mail
a.m.rademaker@hum.leidenuniv.nl

Adriaan Rademaker is universitair docent aan het Leiden University Centre for the Arts in Society.

Meer informatie over Adriaan Rademaker

Meer informatie is beschikbaar op de Engelstalige pagina

Universitair docent

 • Faculteit der Geesteswetenschappen
 • Centre for the Arts in Society
 • Griekse T&C

Werkadres

Arsenaal
Arsenaalstraat 1
2311 CT Leiden
Kamernummer A0.34

Contact

 • Rademaker A.M. (2018), The Great and the Small: Thermopylae and Sphacteria. In: Gils L.W. van, Jong I.J.F. de, Kroon C.H.M. (red.) Textual Strategies in Ancient War Narrative Thermopylae, Cannae and Beyond. nr. Amsterdam Studies in Classical Philology, Volume: 29 Leiden, Boston: Brill. 342-358. boekdeel
 • Jong J. de, Marion O. van & Rademaker A.M. (2018), Vertrouw mij! Manipulaties van imago. Amsterdam: Amsterdam University Press. boek
 • Rademaker A.M. (2018), De bedrieglijke held van de Odyssee. In: Jong J. de, Marion O. van, Rademaker A. (red.) Vertrouw mij! Manipulaties van Imago. Amsterdam: Amsterdam University Press. 213-217. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2018), De leraar van de landverrader? Sokrates en Alkibiades. In: Jong J. de, Marion O. van, Rademaker A.M. (red.) Vertrouw mij! Manipulaties van Imago. Amsterdam: Amsterdam University Press. 155-160. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2017), If you will vote in my favour: Anticipations of the verdict of the jury in speeches by Lysias, Antiphon and Andocides. In: Lambert F., Allan R.J., Markopoulos Th. (red.) The Greek Future and its History: Le futur grec et son histoire.. nr. 139 Louvain-la-neuve: Peeters. 171-192. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2016), Du baroque: Rameaus Hippolyte et Aricie en de afkeer van geleerde muziek, De Achttiende eeuw: documentatieblad van de werkgroep Achttiende eeuw 47(2): 98-105. artikel in een tijdschrift
 • Singh A. & Rademaker A.M. (2016), The Wasps and The Clouds. In: Singh A. (red.) Causeries. Rotterdam: Witte de With Center for Contemporary Art. 181-191. boekdeel
 • Jong J.C. de, Pieper C.H. & Rademaker A.M. (2015), Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press. boek
 • Rademaker A.M. (2015), 'Iemand een long gezien?' Het laatste album van Jacques Brel. In: Jong J.C. de, Pieper C.H., Rademaker A.M. (red.) Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press. 178-182. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2015), Lamento om een verre liefde: Tsjaikovsky's Symphonie Pathétique. In: Jong J.C. de, Pieper C.H., Rademaker A.M. (red.) Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica.: Amsterdam University Press. 172-177. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2015), Muziek van de hartstocht: Mahler in Death in Venice. In: Jong J.C. de, Pieper, C.H., Rademaker A.M. (red.) Beïnvloeden met emoties: Pathos en retorica. Amsterdam: Amsterdam University Press. 191-196. boekdeel
 • Jong J.C. de, Pieper C. & Rademaker A. (2015), Besluit: elf stellingen over de waarde van pathos. In: Jong J.C. de, Pieper C., Rademaker A. (red.) Beïnvloeden met emoties. Pathos en retorica.. Amsterdam: Amsterdam University Press. 239-242. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2014), Thucydides, De Peloponnesische Oorlog. Vertaald en toegelicht door Wolther Kassies Bespreking van: Kassies, W. (2013) Thucydides, De Peloponnesische Oorlog, Baskerville serie, Archivo Español de Arte 86(1): 43. boekbespreking
 • Rademaker A.M. (2013), Aimai-je un rêve? De Oudheid en de muziek van Debussy. In: Dros E.J., Huygen F.L., Janssen C.G.M., Kolenbrander S.D., Oerlemans A.P.A. (red.) O tempora, o mores: Decadentiie door de eeuwen heen.: Uitgeverij Collegium Classicum cui nomen M.F.. 139-146. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2013), Hamilla logon: Het debat tussen Jason en Medea, Lampas: Tijdschrift voor Nederlandse classici 46(1): 48-62. artikel in een tijdschrift
 • Rademaker A.M. (2013), The Most Correct Account: Protagoras on Language. In: Ophuijsen Johannes M. van, Raalte Marlein van, Stork Peter (red.) Protagoras of Abdera: The Man, His Measure. Leiden, Boston: Brill. 87-111. boekdeel
 • Rademaker A.M. (22 september 2011), Achilles verliefd. NRC.next: 16-16. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rademaker A.M. & Buijs M. (2011), A Tale of Two Involuntary Encounters: Linguistics and the Persuasive Function of the Historical Present in two Thucydidean Battle Scenes (1.45-51 & 1.56-66). In: Lallot J., Rijksbaron A., Jacquinod B., Buijs M. (red.) The Historical Present in Thucydides. Semantics and Narrative Function — Le présent historique chez Thucydide. Sémantique et fonction narrative. Leiden: Brill. 115-157. boekdeel
 • Rademaker A.M. (2011), Latijnse uitspraakregels voor Griekse woorden, Onze Taal : 7-7. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rademaker A.M. (2010), Uitspraak Heracles: Naschrift. Onze Taal: 305-305. bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rademaker A.M. & Lamers H. (2007), Talking about Myself: A pragmatic approach to the use of aspect forms in Lysias 12.4-19, Classical Quarterly 57.2: 458-476. artikel in een tijdschrift
 • Rademaker A.M. (2010), Educating the Public, Defending the Art: Language Use and Medical education in Hippocrates' The Art. In: Horstmanshoff H.F.J. (red.) Hippocrates and Medical Education: Selected Papers Presented at the XIIth International Hippocrates Colloquium, Universiteit Leiden, 24-26 August 2005. Leiden & Boston: Brill. 101-116. congresbijdrage
 • Rademaker A.M. (2005), Euripides Medea 627-641: Übermäßiger Eros und mangelnde Sôphrosunê, Mnemosyne 58(4): 112-117. artikel in een tijdschrift
 • Rademaker A.M. (2005), Sophrosyne and the Rhetoric of Self-Restraint Mnemosyne Supplements. Leiden/Boston: Brill. boek
 • Rademaker A.M. (26 mei 2004), Sôphrosynê: Polysemy, Prototypicality & Persuasive Use of an Ancient Greek Value Term (Dissertatie, Leiden University). Leiden: Eigen beheer. Promotor(en): Sluiter, I. dissertatie
 • Rademaker A.M. (2003), Most Citizens are Euryprôktoi Now: (Un)manliness in Aristophanes. In: Rosen R.M., Sluiter I. (red.) Andreia: Studies in Manliness and Courage in Classical Antiquity. Leiden/Boston: Brill. 115-126. congresbijdrage

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.