Universiteit Leiden

nl en

Waarom zelfs de AIVD van niets wist over de sabotage van het Iraanse atoomprogramma

Er zijn veel vragen omtrent de sabotage van het Iraanse atoomprogramma en de betrokkenheid van de AIVD. Willemijn Aerdts en Ben de Jong, experts op het gebied van inlichtingen- en veiligheidsdiensten, beantwoorden vier vragen erover in NRC.

De bevoegdheden van de AIVD staan vast in De Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze diensten mogen Nederlandse ‘belangen’ beschermen door midddel van een ‘technisch hulpmiddel’. Hoe ver een dienst mag gaan is niet precies vastgelegd. Aerdts vertelt: ‘Waar de grens ligt, is niet helemaal uitgekristalliseerd. De dienst moet zelf een afweging maken over de impact en proportionaliteit van zo’n operatie.’ De Jong voegt hier verder aan toe: ‘Het is een schemergebied, geheime operaties bevinden zich wel vaker op het raakvlak van oorlog en vrede.’

Een operatie zoals die in Iran moest volgens Aerdts vooraf besproken worden met de toenmalige minister. ‘Daar heb je als dienst absoluut politieke dekking voor nodig’, aldus Aerdts. 

Lees meer op de website van NRC (€). 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.