Universiteit Leiden

nl en

Is het delven naar grondstoffen in de ruimte geoorloofd?

Asteroïden, stukken materie die zich in een baan om de zon bewegen, blijken extreem waardevol. Asteroïde Psyche bevat een hoeveelheid metalen die samen meer waard zijn dan de hele wereldeconomie. NASA gaat ernaar toe.

Tegenstrijdige ruimtewetten

Tijdschrift 'Kijk' vermeldt dat in de Verenigde Staten een wet aangenomen is in 2015 die Amerikaanse burgers en bedrijven toestaat om grondstoffen op planeten en planetoïden te delven en deze in de ruitme of op aarde te verkopen. Maar deze wet blijkt tegenstrijdig, want dezelfde wet erkent ook de internationale verplichting dat niemand zich een planetoïde of een deel van een planeet mag toe-eigenen. Ook in Luxemburg werd een soortgelijke wet in 2017 aangenomen.

Mag iedereen nu dus maar pakken wat er te pakken valt?

‘Volgens Tanja Masson-Zwaan, universitair docent aan het Instituut voor Lucht- en Ruimterecht van de Universiteit Leiden, is het lastig om hierop een eenduidig antwoord te geven. “De ruimte is in principe van ons allemaal. Daarom moet het gebruik ervan met internationale verdragen en overleg worden geregeld. Het Ruimteverdrag van 1967 geeft aan de ene kant staten de vrijheid om de ruimte te gebruiken, maar stelt ook dat geen land zich de ruimte of hemellichamen mag toe-eigenen.” Dat is dus precies zoals het in de Amerikaanse wet staat: onduidelijk. Inmiddels is er een internationale discussie ontstaan over dit onderwerp.

Ondanks de huidige meningsverschillen over de exploitatie verwacht Masson-Zwaan dat internationaal overleg tot een oplossing zal leiden. Internationale belasting op inkomsten uit planetoïden zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen bieden. Dat geld zou dan vervolgens kunnen aangewend worden voor ruimteonderzoek.

Meer weten?

Lees het volledige artikel in Kijk-magazine

Foto Andrej Sachov via Unsplash

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.