Universiteit Leiden

nl en

Grote media-aandacht voor onderzoek Financiële Gezondheid van Nederlandse huishoudens

Uit onderzoek van Deloitte, dat daarbij wordt geadviseerd door de Universiteit Leiden en het Nibud, blijkt dat 6 van de 10 huishoudens niet financieel gezond is. Landelijke media besteedden er volop aandacht aan.

Inzicht in de financiële positie

Deze week verschenen de resultaten van jaarlijks terugkerend onderzoek naar de financiële gezondheid van Nederlandse huishoudens

Vijfduizend Nederlandse huishoudens beantwoordden vragen over hun financiële huishouding. Zij deelden daarbij informatie over hun situatie, gedrag, houding en gevoelens op het gebied van inkomen, uitgaven, sparen, lenen en planning, en de balans daartussen. Ook is hun kennis van financiële zaken en inzicht hierin meegenomen. 

Verslechtering ten opzichte van 2021

De onderzoekers maakten een onderscheid in vier verschillende niveaus van financiële huishouding. Van goed naar slecht gaat het om: ‘financieel gezond’, ‘financieel toereikend’ ‘financieel kwetsbaar’, ‘financieel ongezond’.

Uit de resultaten blijkt dat de gezondheidsniveaus ‘financieel kwetsbaar’ en ‘financieel ongezond’ dusdanig zijn toegenomen dat inmiddels 60 procent van de huishoudens financieel ongezond is. Dat is een verslechtering ten opzichte van 2021, toen nog de grootste groep financieel gezond was (27 procent).

Man-vrouw verschillen worden groter

Ook blijkt dat de bestaande verschillen tussen de financiële positie van mannen en vrouwen niet kleiner is geworden. In tegendeel: in 2022 viel 65 procent van de vrouwen in het gezondheidsniveau ‘kwetsbaar’ of ‘ongezond’, tegenover 55 procent van de mannen – een stijging van 10 procent ten opzichte van de vorige meting in 2021.

Jongeren hebben het lastig maar passen gedrag niet aan

De financiële positie van jongeren is nijpend. Met name de jongste groep Nederlanders (18-24 jaar) springt er in negatieve zin uit: 45 procent van deze groep is ‘financieel ongezond’. Opvallend is dat hoewel 18- tot 24-jarigen relatief vaak (31 procent versus gemiddeld 21 procent) zeggen (heel) veel last te hebben gehad van de prijsstijgingen het afgelopen jaar, zij ook het vaakst (22 procent versus gemiddeld 18 procent) aangeven hun gedrag hier niet op te hebben aangepast. Dat deze groep enerzijds last ervaart van prijsstijgingen en anderzijds het gedrag niet wil of kan aanpassen, maakt hen volgens de onderzoekers extra kwetsbaar.

Langlopend project

Het onderzoek naar de financiële gezondheid is een langlopend project, waarbij Universiteit Leiden betrokken is. Onderzoekers van de Universiteit Leiden hebben vanuit hun wetenschappelijke expertise geadviseerd over de opzet en uitvoering daarvan, zodat op basis van de resultaten de juiste conclusies kunnen worden getrokken en het onderzoek ook aan de vereiste betrouwbaarheid voldoet.

Media-aandacht 

In een tijd waarin de financiële huishouding van Nederlands hoog op de agenda staat, pikten veel media het onderzoek op, zie onder andere:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.