Universiteit Leiden

nl en

Daniëlla Dam-de Jong over de Vanuatu resolutie mbt de aanpak van de klimaatcrisis

Vanuatu, een eilandstaat in de Stille Oceaan die kwetsbaar is voor de stijgende zeespiegel en steeds heviger wordende stormen, nam het initiatief voor een resolutie die woensdag 29 maart 2023 aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York wordt voorgelegd.

Welke verplichtingen hebben staten?

In die resolutie wordt het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (het hoogste juridische orgaan van de VN) gevraagd advies te geven over de vraag welke verplichtingen staten hebben vanuit het internationaal recht om de klimaatcrisis aan te pakken, en wat de rechtsgevolgen zijn als ze daarbij in gebreke blijven.
Daniëlla Dam-de Jong, hoogleraar internationaal recht inzake duurzame ontwikkeling aan de Universiteit Leiden, zegt hierover in de Volkskrant: ‘De kern van de zaak is dat een advies van het Hof het akkoord van Parijs zou inbedden in een breder juridisch kader, meer rechtskracht zou geven.’

Gamechanger

Als de resolutie wordt aangenomen kan dat een gamechanger worden. Belangrijk is dan wel dat het Hof met een krachtig advies komt, zegt Dam-de Jong ‘De slechtste uitkomst zou zijn als dat advies alleen is gebaseerd op een nadere onderbouwing van het akkoord van Parijs. De beste uitkomst is als het Hof echt ingaat op de interactie tussen dat verdrag en andere verplichtingen vanuit het internationaal recht, zoals de mensenrechten. Staat Parijs op zichzelf, of maakt het deel uit van het bredere kader van het internationaal recht?’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.