Universiteit Leiden

nl en

Jan Vleggeert: kanttekeningen bij afname belastingontwijking via Nederland

Volgens het ministerie van Financiën is de belastingontwijking via ‘doorsluisland’ Nederland door nieuwe regels flink afgenomen. In de media plaatst hoogleraar Belastingrecht Jan Vleggeert enkele kanttekeningen bij deze constatering.

Jan Vleggeert

Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat door diverse maatregelen van de afgelopen jaren de belastingontwijking via Nederland flink is afgenomen. Vooral de invoering begin 2021 van een bronbelasting van 25,8 procent op rentes en royalty’s die overgemaakt worden naar landen met een laag – of geen – belastingtarief heeft volgens de CDA-bewindsman gewerkt.

Hoogleraar Belastingrecht Jan Vleggeert is minder optimistisch over de aanpak van de belastingontwijking dan de staatssecretaris. In de Volkskrant en het Financieele Dagblad wijst hij op de definitie van ‘laagbelastende landen’. Voor de bronbelasting zijn dat landen met een winstbelastingtarief van 9 procent of minder, plus de landen die op de fiscale Europese zwarte lijst staan, in totaal ongeveer twintig landen. Maar volgens Vleggeert zijn er veel meer landen die via faciliteiten in de praktijk op minder dan 9 procent winstbelasting uitkomen.

Verder is het volgens de hoogleraar, die veel heeft geschreven over Nederland als belastingparadijs, de vraag of de daling niet vooral het gevolg is van Europese maatregelen tegen belastingontwijking, in plaats van eenzijdige Nederlandse stappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.