Universiteit Leiden

nl en

Caelesta Braun voor het Montesquieu Instituut over lobbydrijfzand

Caelesta Braun, Hoogleraar Public Governance and Civil Society, gaf in een artikel voor het Montesquieu Instituut haar visie op het lobbyen in Nederland.

Begin dit jaar gaven de openbare agenda's van bewinsleden een kijkje in de ongelijke toegang van lobbyisten tot publieke besluitvorming. Sommige onderzoeksjournalisten typeerden het coronabeleid als een 'krachtenveldpolitiek' in plaats van een aanpak gebaseerd op een heldere visie. Daarnaast zijn er nog een aantal lobby-affaires geweest en Braun constateert dat deze geen fraai beeld oproepen over de rol van belangenbehartigers bij publieke besluitvorminig. Braun: 'Anders gezegd, anno 2021 lijken we lobbydrijfzand te zien ontstaan dat integere publieke besluitvorming langzaam maar zeker lijkt te verzwelgen'.

Houten palen

De uitkomsten van verschillende recente onderzoeken over lobbyactiviteiten in Nederland roepen ook een weinig vrolijk stemmend beeld op. Toch denkt Braun niet dat we volledig zijn overgeleverd aan deelbelangen en onoorbare politieke beïnvloeding in het lobbydrijfzand. Braun: 'Er zijn nog wel een paar houten palen in dat drijfzand die als stevig fundament kunnen dienen voor inclusieve en integere relaties tussen overheid en maatschappelijke organisaties.'  Braun stelt dat ten eerste toenemende mogelijkheden tot politieke participatie bij wet- en regelgeving en toezicht te waarderen zijn. Daarnaast benoemt zij de Nederlandse traditie om zoveel mogelijk belanghebbenden te betrekken bij publieke besluitvorming. Maar, zij zegt hierover: 'Tegelijkertijd gaat deze politieke praktijk ook gepaard met een grote valkuil, of om bij mijn metafoor te blijven, het risico op juist nog meer drijfzand. Inclusieve en integere verbinding met belanghebbenden vraagt om politieke zuiverheid en een helder kompas. En daar zit precies de crux. Een inclusieve betrokkenheid van maatschappelijke belangen vraagt om duidelijk politiek leiderschap en geen politiek verstoppertje.'

Lees het hele artikel hier

Caelesta Braun's expertise omvat belangenbehartiging, publieke besluitvorming en toezicht. Ze onderzoekt de rol van externe stakeholders in het publieke besluitvormingsproces en hoe we ervoor kunnen zorgen dat externe stakeholders op een effectieve en inclusieve wijze betrokken worden bij publieke besluitvorming, zowel op politiek vlak als in uitvoerende organisaties als toezichthouders. Daarnaast bestudeert ze hoe maatschappelijke organisaties succesvol publiek beleid kunnen beïnvloeden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.