Universiteit Leiden

nl en

Marcel Pheijffer: controle Value8 blijft wespennest

De rechter geeft beursfonds Value8 gelijk in een geschil met de controlerend accountant. Een Pyrrusoverwinning, meent hoogleraar Forensische Accountancy Marcel Pheijffer.

Marcel Pheijffer

Regelmatig verschijnen er berichten over de controle van kleine beursfondsen, die geen accountant kunnen vinden om de wettelijk verplichte accountantscontrole uit te voeren, schrijft Pheijffer. 'Value8, het beursvehikel van Peter Paul de Vries, is daar een voorbeeld van. In het verleden was Mazars de accountant van dit beursfonds.'

'Onlangs werd een vonnis van de rechtbank Amsterdam gepubliceerd dat onder meer betrekking heeft op een declaratiegeschil over meerwerk. Mazars claimde uit dien hoofde ruim 875.000 euro, voor een controle die voor een vaste prijs van 205.000 euro was aangenomen. De claim inzake het meerwerk valt in meerdere onderdelen uiteen, maar komt er telkens op neer dat Mazars stelt dat "Value8 onjuiste en/of te laat de juiste informatie" aan de accountant heeft afgeleverd.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.