Universiteit Leiden

nl en

Elizabeth Molt in NRC over Engels in de binnenvaart

Promovendus Elizabeth Molt pleit in NRC voor het gebruik van Engels in de binnenvaart. De inzet van ‘Seaspeak’, een vereenvoudigde vorm van de taal, zou gevaarlijke situaties moeten voorkomen.

Aanleiding voor Molts pleidooi is een aanvaring van een binnenvaartschip met de Gerrit Krolbrug in Groningen, waarbij taalproblemen mogelijk een rol hebben gespeeld. Molt ziet daarom graag dat Seaspeak niet alleen in de scheepvaart, maar ook in de binnenvaart wordt gebruikt: ‘Deze Engelse ‘scheepvaarttaal’ bevat een aanbevolen woordenschat, (beperkte) grammatica en structuur van de radioboodschappen over een breed scala aan (maritieme) onderwerpen. De grammatica is heel simpel gehouden. (…) Dit duidelijke en heldere Engelse taalgebruik heeft het aantal ongelukken op zee en in havens door communicatiestoornissen en Babylonische spraakverwarringen flink teruggebracht.’

Meer weten?

Lees het volledige artikel op de website van NRC.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.