Universiteit Leiden

nl en

Een commissaris voor het landelijk gebied: Erisman en Veerman in Trouw

Het landelijk gebied staat voor grote uitdagingen op het gebied van stikstof, klimaat en bio­diversiteit. Gebrek aan ruimte voor woningbouw, infrastructuur, energie, landbouw en natuur maken deze uitdagingen alleen maar complexer. Zoveel partijen zijn betrokken bij de inrichting van het landschap, dat het nieuwe kabinet een langetermijn-aanpak moet organiseren, adviseren Jan Willem Erisman en Cees Veerman (Universiteit Tilburg en WUR) in een opiniestuk in dagblad Trouw.

Gerichte aanpak per regio

Erisman en Veerman noemen in het stuk verschillende uitgangspunten die de basis moeten vormen voor deze nieuwe aanpak. Bijvoorbeeld dat we aan de hand van het soort bodem en landschap moeten bepalen waarvoor we een gebied het beste kunnen gebruiken. Dat we doelen wettelijk moeten vastleggen. En dat ieder landbouwbedrijf niet alleen voedsel produceert, maar ook moet voldoen aan de kwaliteitseisen van de leefomgeving en het landschap. Belangrijk is een gebiedsgerichte aanpak, waarbij we per regio bepalen wat de meest kansrijke en duurzame ontwikkelingen zijn.

Duurzaamheidsdashboard

'Door positieve effecten te belonen en negatieve effecten te beboeten, creëren we een nieuw verdienmodel dat de overgang naar duurzame landbouw zal stimuleren,' schrijven Erisman en Veerman. 'Zo kun je bijvoorbeeld meten hoeveel CO2 een boerderij uitstoot of opslaat, of hoeveel stikstof het bedrijf verliest aan het milieu. Met deze zogenaamde KPI’s krijgt ieder bedrijf een ­eigen digitaal duurzaamheidsdashboard. Daarmee kan worden bepaald of en zo ja welke aanspraak de boer kan maken op een beloning voor geleverde prestaties.'

Denk mee

De auteurs nodigen alle betrokkenen uit om met elkaar de visie voor het landelijk gebied verder uit te werken en vast te leggen in een landelijk akkoord gericht op een langetermijnaanpak. 'Een akkoord dat boeren erkenning en meer zekerheid geeft. Een akkoord waardoor natuur en ­biodiversiteit zich kunnen herstellen. En een akkoord dat bijdraagt aan de kwaliteit van de leefomgeving voor de burger en de verdere modernisering en verduurzaming van onze nationale economie.'

Lees hier het hele opiniestuk: Trouw - Zoveel spelers in het landschap, daarvoor is een commissaris nodig.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.