Universiteit Leiden

nl en

De economie van de landbouw

Hoe zorgen we beter voor boer en aarde? In S&D, het tijdschrift van de Wiardi Beckman Stichting, proberen hoogleraar Jan Willem Erisman (Centrum Milieuwetenschappen Leiden) en landbouweconoom Krijn Poppe (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) deze vraag te beantwoorden.

De Nederlandse landbouwsector is een economisch succesverhaal dat ook nog eens zorgt voor lage voedselprijzen in de winkels. De keerzijde hiervan is de zware wissel die de landbouw op onze milieu- en leefomgeving trekt. En boeren die in de knel zitten tussen milieuwetgeving en de druk tot schaalvergroting en intensivering.Erisman: 'We geven met dit artikel richting aan de rol die de overheid kan spelen bij het oplossen van de spanning tussen de landbouw en natuur vanuit economisch perspectief.'

'Wij vroegen ons af: wat kan de overheid doen, welk landbouwbeleid zou de spanning tussen economisch succes, lage voedselprijzen met een redelijk inkomen voor boeren aan de ene kant en stikstof-, biodiversiteits- en klimaatdoelen aan de andere kant hanteerbaar kunnen maken?'

Erisman en Poppe vatten het antwoord op deze vraag samen in vier adviezen. Je vindt ze in het artikel De Economie van de Landbouw, verschenen in S&D.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.