Universiteit Leiden

nl en

Toestemming parlement in de corona-spoedwet is noodzaak

Het verzet tegen de coronawet onder de Nederlandse bevolking groeit met de dag. Een petitie tegen de Tijdelijke wet Covid-19 is online door bijna een kwart miljoen Nederlands ondertekend. Wim Voermans, hoogleraar Staatsrecht maakt zich zorgen over het democratische gehalte van de nieuwe wet.

"In het ontwerp stond dat het parlement ministers in het kabinet een volmacht geeft om beslissingen te nemen en regels te maken. Daarvoor is dan de instemming van de Tweede en Eerste Kamer niet nodig. Dat gaat veel te ver. Ik vind dat die toestemming van het parlement in de spoedwet moet komen” zegt Voermans hierover in RTL-nieuws.

Op dit moment worden coronamaatregelen geregeld in gemeentelijke noodverordeningen. Die noodverordeningen worden niet gecontroleerd door democratisch gekozen mensen, zoals de gemeenteraad. Door dat ondemocratische karakter en het feit dat er grondrechten worden geschonden bestaat het risico dat rechters opgelegde boetes voor het overtreden van die maatregelen, naar de prullenbak verwijzen. Ook de Raad van State zei al in mei dat het zo met die noodverordeningen niet verder kan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.