Universiteit Leiden

nl en

Kamervragen over aanpak financieel misbruik ouderen

Op maandag 15 juni 2020, de Internationale dag tegen ouderenmishandeling, vraagt Els van Oosten in het Financieele Dagblad aandacht voor financieel misbruik bij ouderen.

Els van Oosten

In haar bijdrage wijst Van Oosten op de grote verschillen in de aanpak van deze veelvoorkomende vorm van ouderenmishandeling in Nederland. Dit verhoudt zich moeilijk tot het door Nederland onderschreven belang ouderen te beschermen in hun fundamentele rechten, waardigheid en eigendom, aldus Van Oosten. Zij bepleit daarom een betere, structurele aanpak van financieel misbruik waarin actieve deelname van alle betrokken partijen vanzelfsprekend wordt.

Naar aanleiding van deze bijdrage zijn Kamervragen gesteld. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge heeft aangegeven het belang van een betere aanpak te onderschrijven en heeft een Kamerbrief toegezegd waarin wordt beschreven op welke wijze tot verbetering kan worden gekomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.