Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dusseldorp op NU.nl over de prehistorische bewoners van West-Nederland

Er bestaat onenigheid tussen wetenschappers over het begin van de landbouw. Sommige wetenschappers zien het begin van de landbouw als een grote vooruitgang, maar er zijn aanwijzing waaruit blijkt dat het leven als boer in de prehistorie geen feest was.

Het gezamenlijke onderzoek van Gerrit Dusseldorp, onderzoeker aan de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden, en Luc Amkreutz van het Rijksmuseum van Oudheden Leiden, laat zien dat jager-verzamelaars in het westen van Nederland lang aan hun levenswijze vasthielden. Om te bepalen of prehistorische botten van dieren afkomstig zijn van het boerenland, of van jagers-verzamelaars, wordt vaak de definitie gehanteerd waarbij meer dan 50% van de botten van vee afkomstig moet zijn om het een boerennederzetting te kunnen noemen. Deze definitie kan echter een vertekenend beeld geven volgens Dusseldorp. ‘Wild is vaak ondervertegenwoordigd op vindplaatsen. Dat komt doordat boeren hun vee bij de nederzetting slachtten, terwijl jagers wild op jachtexpedities doodden. Vaak op kilometers afstand. In die gevallen slachtten zij hun prooi in het veld en lieten een deel van de botten achter.’

Oplossing

Om voor bovengenoemd probleem te corrigeren, kijken Dusseldorp en Amkreutz naar de diversiteit aan diersoorten. ‘Het aantal soorten, gecorrigeerd voor het aantal gevonden botten, is een extra aanwijzing voor hoe intensief men vroeger wilde dieren exploiteerde. Uit de analyse blijkt dat de soortenrijkdom op vindplaatsen in West-Nederland tussen 8.000 en 4.500 jaar geleden onverminderd hoog is. Dat geeft aan dat de bewoners vasthielden aan de exploitatie van wilde voedselbronnen.’ 

Tot slot noemen Dusseldorp en Amkreutz de prehistorische landbouw geen uniforme voor- of achteruitgang. ‘In het natte westen was het lastiger boeren dan op de vruchtbare löss in Zuid-Limburg. Het blijvende 'Wilde Westen' van Nederland laat zien dat de jager-verzamelaars hier landbouw niet als grote vooruitgang zagen.’

Lees het volledige artikel op NU.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.