Universiteit Leiden

nl en

Wanneer hebben we nu eindelijk door dat we allemaal in hetzelfde bootje zitten?

Deel Een: Trossen los, Amsterdam

Zesendertig personen die meer dan twaalf landen binnen Europa vertegenwoordigen zeilen samen uit voor wat alleen maar omschreven kan worden als een uniek avontuur en een oproep om in actie te komen voor een duurzame toekomst. Als deelnemers van 'Sail to the COP' zullen zij in zeven weken over de Atlantische oceaan zeilen op weg naar Chili om daar de United Nations Framework Convention on Climate Change 2019 bij te wonen. Onder de deelnemers aan boord bevinden zich drie alumni van Leiden University College The Hague.

Deel Een: Trossen los, Amsterdam

De deelnemers zullen aan boord gaan van de Regina Maris en op 2 oktober 2019 uit Amsterdam vertrekken. Elke deelnemer neemt deel aan dit project om zo klimaatverandering onder de aandacht van het publiek te brengen en om beleidsmakers tot actie aan te zetten om veranderingen in de reissector door te voeren. Aan boor van de Regina Maris zullen zij samen een thinktank runnen om een kader voor verandering op te stellen. Ze hopen dat dit het meest veelomvattende kader wordt dat de luchtvaart sector ooit heeft gezien.

Jacinta Hamley, de enige Ierse vertegenwoordiger en enige vertegenwoordiger van een eilandstaat aan boord.

Jacinta Hamley

Jacinta Hamley, alumni van Leiden University College The Hague kreeg het aanbod om mee te reizen terwijl zij bezig was met het schrijven van haar scriptie over hoe je door middel van communicatie de Ierse bevolking kunt betrekken bij de naderende energietransitie. 'Ik heb altijd geloofd dat het mogelijk moest zijn, maar hiermee zoeken we echt de grenzen van duurzaam reizen op. Het gaat erom beleidsverandering te combineren met het hebben van impact op een hoger niveau.' Na haar afstuderen aan het Leiden University College, hebben haar kennis, drive en aanhoudende betrokkenheid als klimaatactiviste ertoe geleid dat zij werd gekozen om deel te nemen aan dit baanbrekende project. Ze vertegenwoordigd de enige eilandstaat aan boord, waardoor haar inzichten als het gaat om het hervormen van de luchtvaartsector van essentieel belang zijn. 'Eilandstaten hebben te maken met heel andere vooruitzichten en uitdagingen. Iets wat makkelijk over het hoofd kan worden gezien, zeker als de focus ligt op continentaal Europa.'

Na drie jaar studeren stond Jacinta te trappelen om vanuit het academische tot actie over te gaan. 'Als ik mijn energie steek in wetenschappelijke studie en het schrijven van essays dan is de beloning een puur persoonlijke. Het opbouwen van kennis is iets waar ik veel waarde aan hecht maar voor nu wil ik mijn energie steken in iets anders dan alleen maar mijn eigen persoonlijke ontwikkeling.'

Vanuit het academische over tot actie

De zesendertig zullen vol goede moed en met stalen zenuwen aan boord gaan in de hoop dat hun avontuur en oproep tot actie de wereld aan het denken zet. Met uitzondering van Kapitein Martin Duba, hebben de meeste van de zesendertig opvarende geen eerdere ervaring met zeilen. 'Het gaat absoluut om het combineren van beleidsverandering met het hebben van impact op een hoger niveau - Op een manier die zichtbaar is.' Hun reis naar de United Nations Framework Convention on Climate Change is een oproep aan mensen over de hele wereld om zich te realiseren dat ook zij hun steentje kunnen bijdragen en dat we nog maar weinig tijd hebben. 'De luchtvaartindustrie bepaalt zelf aan welke emissiestreefdoelen zij moeten voldoen en ze zullen het maken van winst altijd belangrijker vinden dan het belang van onze planeet. Wij, als deel van de bevolking, willen dat het belang van onze planeet op de eerste plaats komt en niet dat van deze groeiende industrie. Hun boodschap is helder: het ligt binnen ieders vermogen om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en 'Sail to the COP' is een baken van licht die over de Atlantische oceaan vaart om deze boodschap uit te dragen.

Voortborduren op een gezamenlijke reactie

De missie werd ruim een jaar geleden bedacht door vier Nederlandse studenten. 'Het begon met de vraag: hoe reizen we zo duurzaam mogelijk naar de volgende conferentie?'. Ik wist niet of het ons zou lukken maar we waren duidelijk niet de enigen die geïnteresseerd waren.' Het borduurt voort op een collectieve reactie op klimaatverandering die wereldwijd wordt geleid door jongeren. Zij voelen zich solidair met dit schip dat is opgetuigd met hoop, vastberadenheid en veerkracht. Dit is de generatie die het lot van onze planeet in hun handen houdt en die vastbesloten zijn om dat lot te hervormen door middel van innovaties, doortastende oplossingen en creatieve betrokkenheid.  Ieder land, iedere soort en ieder mens zal de effecten ervaren van klimaatsverandering en terwijl de Regina Maris koers zet richting een nieuw wereld die roept om verandering, is het van belang dat haar oproep wordt overgenomen door een hele generatie.

De internationaal georiënteerde groep vertegenwoordigt verschillende denkwijzen. 'We hebben het afgelopen jaar ons leven in dit project gestopt.' De deelnemers zijn maar één keer eerder als groep bij elkaar gekomen en hebben de afgelopen zes maanden voornamelijk online en digitaal samengewerkt. Nog nooit eerder in de geschiedenis is de mens zo massaal met uitsterven bedreigd als nu het gevolg lijkt te zijn van klimaatverandering. Het is niet langer alleen maar een wetenschappelijke kwestie. Klimaatverandering is hard bezig een verhandeling over moreel handelen te worden. Welk antwoord geven we over dertig jaar aan een kind dat over de wereld uitkijkt en vraagt: 'Wat heb je gedaan?'. Als de klanken van het geschreeuw om hulp die tot nu toe in dovemansoren zijn gevallen niet gehoord worden dan zal een eeuwig durende echo blijven voortgalmen in de sombere stilte van de toekomst.

Koers zetten naar een Nieuwe Toekomst

Volgens Dr. Bríd Wals van Leiden University College The Hague is 'klimaatverandering een probleem dat vraagt om een gecoördineerde en collectieve reactie en die is er tot nu toe nog steeds niet. De oplossingen zijn helder. We hebben de technologie, dat is geen enkel probleem. Renewables worden steeds goedkoper. Wat we nodig hebben, zijn beleidsstrategieën die impact hebben.'

We moeten maar afwachten of de missie van 'Sail to the COP' wordt omgezet in actiebereidheid maar één ding is duidelijk. Als we niet nu veranderen dan zal menselijk handelen niet langer in staat zijn om de diepe wonden die wij op deze wereld aanbrengen ooit nog te genezen. Terwijl zesendertig personen hun hart en ziel toevertrouwen aan de oceaan onderweg naar een betere toekomst rest de vraag: hoe zullen de mensen van deze wereld reageren? Als de planeet een zinkend schip is zonder kapitein dan is 'Sail to the COP' een poging om de mensheid koers te laten zetten richting een nieuwe toekomst; maar daarin zullen ze niet slagen zolang ze er alleen voor staan.

Artikel geschreven door Jayne Fitzgerald.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.