Universiteit Leiden

nl en

Zijn transitcentra slechts een oplossing voor een Duits politiek probleem of tevens voor het migratievraagstuk?

In Duitsland is momenteel een regeringscrisis afgewend, maar daarmee is het Europese migratievraagstuk nog niet opgelost. Er zijn nieuwe transitcentra aan de grens, maar deze lijken eerder het ‘failliet van Dublin’ te tonen dan dat er een stap voorwaarts wordt gemaakt.

Jorrit Rijpma

Het Dublin-systeem, dat vereist dat migranten asiel aanvragen in het eerste land waar ze Europa zijn binnengekomen, 'is feitelijk failliet’, zegt Jorrit Rijpma in de Volkskrant . ''Zolang lidstaten niet meewerken aan het verdelen van asielzoekers vanuit de landen aan de Middellandse Zee, zullen deze landen blijven weigeren mee te werken aan het in praktijk brengen van ‘Dublin’. '' 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.