Universiteit Leiden

nl en

Dierenwelzijn, Van onderhandelbare naar grondwettelijke waarde

Met de toenemende betrokkenheid van mensen bij andere dieren wordt de vraag steeds interessanter hoe dit engagement haar weerslag zou kunnen vinden in de structuren van de moderne democratische rechtsstaat.

Terwijl men in Nederland voorlopig voldaan achterover lijkt te leunen na de civielrechtelijke erkenning dat dieren ‘geen zaken’ zijn, zijn de ontwikkelingen op het gebied van dierenrecht in het buitenland in volle gang. Zo kennen verscheidene constituties van Europese landen inmiddels een bepaling die de zorg voor dieren tot een verantwoordelijkheid van de staat verklaart. In deze bijdrage wordt onderzocht of deze optie ook voor Nederland interessant zou kunnen zijn. Is het wenselijk dieren via een staatsdoelstelling in de Grondwet een plek in de constitutionele structuren van de Nederlandse staat te bieden?

Deze week schrijft Janneke Vink over dierenrechten in het Nederlands Juristenblad. De afdeling Encyclopedie wenst u een fijne vakantie. (En let een beetje op wat u eet!).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.