Universiteit Leiden

nl en

Laura van Bochove over de respectplicht in Ars Aequi

Laura van Bochove, Universitair Docent schreef in het meinummer van Ars Aequi een artikel over de respectplicht van derden ten aan zien van een overeenkomst.

Een derde dient een zekere mate van respect op te brengen voor de belangen van een ander die voortvloeien uit diens overeenkomst. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de betrokkenheid van een derde bij wanprestatie onder omstandigheden als onzorgvuldig gedrag wordt aangemerkt en tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad kan leiden. In de jurisprudentie wordt in dit verband doorgaans gesproken van het uitlokken, bevorderen en profiteren van wanprestatie. Maar is contractbreuk daadwerkelijk een vereiste voor het aannemen van onzorgvuldigheid, zoals de in de rechtspraak gehanteerde terminologie suggereert? Of kan bijvoorbeeld het aanzetten tot een regelmatige opzegging van een overeenkomst ook een grond voor aansprakelijkheid opleveren?

In het artikel van Van Bochove wordt, mede op basis van rechtsvergelijkende inzichten, betoogd dat een tekortkoming in de nakoming geen noodzakelijk vereiste is voor het aannemen van onzorgvuldig gedrag van een derde jegens een contractspartij. Dat de derde betrokken is geweest bij niet-nakoming moet echter wel als een belangrijk gezichtspunt worden meegewogen bij het onzorgvuldigheidsoordeel. Het belang bij nakoming van de overeenkomst – dat niet alleen een individuele maar ook een maatschappelijke dimensie heeft – rechtvaardigt dat op zichzelf geoorloofd gedrag, zoals het doen van een beter aanbod of zelfs het enkele sluiten van een overeenkomst, onder omstandigheden als onzorgvuldig wordt aangemerkt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.