Universiteit Leiden

nl en

Ontbreken van kennis over problemen bij hoogbegaafde kinderen

Op scholen ontbreekt vaak kennis over problemen waar hoogbegaafde kinderen tegenaan lopen.

In de week van de hoogbegaafdheid een gesprek met onderwijskundige Willy de Heer, die liever spreekt van ‘zeer makkelijk lerende’ kinderen. Het is goed om ook aandacht aan deze kinderen te besteden omdat zij zichzelf als ‘anders’ zien en zich van de weeromstuit maar gaan aanpassen aan het gemiddelde. Met in het ergste geval schooluitval als gevolg. Maar in de praktijk weten meesters en juffen nog veel te weinig over de manier waarop ze zeer makkelijk leren kinderen kunnen helpen. Het kabinet heeft daarvoor een paragraaf opgenomen in het regeerakkoord, maar daar is Willy de Heer het niet onverdeeld mee eens.

In het interview van Wetenschap.nu gaat Willy de Heer hier dieper op in.

Willy de Heer promoveerde aan de Universiteit Leiden, bij prof. dr. P.B. Cliteur.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.