Universiteit Leiden

nl en

'Verkoop stukjes maan niet rechtsgeldig'

De Amerikaan Dennis Hope verkoopt grond van de maan en planeten voor 25 dollar. Al zeven miljoen mensen zouden een stukje hebben gekocht. Maar Tanja Masson-Zwaan noemt de activiteiten van Hope frauduleus: ‘Hij verkoopt stukjes papier en die zijn niet rechtsgeldig.’

Dennis Hope bedacht op een avond dat de maan van niemand is. in een ruim vijfitg jaar oud internationaal ruimteverdrag staat dat landen zich geen hemellichamen mogen toe-eigenen. Hope is geen land, maar een individu en dus bedacht hij zich dat hij wel eigenaar kon worden van hemellichamen. Hij vulde een formulier in waarmee hij de maan en planeten claimde. Dit formulier stuurde hij vervolgende naar de Verenigde Naties met de uitleg dat hij de boel wilde opdelen en verkopen. Hier heeft hij nooit reactie op gekregen en dus heeft ook niemand protest aangetekend binnen de tijd die daarvoor stond. Hope is nu dus naar eigen zeggen grootgrondbezitter in de ruimte.

Universitair docent Tanja Masson-Zwaan geeft in het NRC aan dat er juridisch niets klopt aan het verhaal van Hope:  ‘Je kunt niet zeggen dat iets wat in een verdrag staat niet voor jou als burger geldt omdat je geen land bent.’ Masson- Zwaan noemt de activiteiten van Hope zelfs frauduleus: ‘Het heeft eigenlijk weinig met ruimterecht te maken. Hij verkoopt stukjes papier en die zijn niet rechtsgeldig.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.