Universiteit Leiden

nl en

Els van Oosten over 70 jaar hervorming rechterlijke macht

Gedenk 100 jaar kiesrecht, maar vergeet 70 jaar democratisering van de rechterlijke macht niet.

Naar aanleiding van de aandacht voor 100 jaar kiesrecht in Nederland schreef Els van Oosten afgelopen weekend in dagblad Trouw dat precies 70 jaar geleden in de rechterlijke macht eveneens een belangrijk keerpunt plaatsvond: In 1947 besloot de wetgever bezoldiging voor rechters te verbeteren; het ambt ook open te stellen voor vrouwen en voorts rechter-plaatsvervangers toe te laten. Dat betreffen wijzigingen van formaat. En wordt ook wel beschreven als democratisering van de rechterlijke macht. Bovendien bestaat anno 2017 bij diezelfde rechterlijke macht opnieuw aanleiding tot hervorming. Het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand behoeft herziening -onlangs werd daarover weer een rapport gepubliceerd- en ook dat mag in een democratische rechtsstaat -evenals 100 jaar kiesrecht- de aandacht krijgen die ze verdient, aldus Van Oosten.

Van Oosten verricht promotieonderzoek naar juridisering en dejuridisering in het belastingrecht bij de Afdeling Belastingrecht, Instituut voor Fiscale en Economische vakken.

Artikel in dagblad Trouw

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.