Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe inzichten in bijensterfte

Twee artikelen in Science leveren nieuwe stukken van de puzzel voor de redenen van bijensterfte. Hoogleraar Koos Biesmeijer becommentarieert dit onderzoek in artikelen in de Volkskrant en NRC.

Bijensterfte is al jaren in het nieuws en het blijft een flinke wetenschappelijke uitdaging om meer inzicht te krijgen of en waardoor de door imkers gehouden honingbijen of de meer dan 350 soorten wilde bijen in Nederland achteruitgaan. 

Twee artikelen in Science leveren weer nieuwe stukken van de puzzel van dit vraagstuk en ze worden mooi samengevat in een perspective door Jeremy Kerr. Koos Biesmeijer onderzoekt met zijn team, waaronder Maarten van 't Zelfde, bij Naturalis en CML de situatie voor de Nederlandse bijen. Zij proberen de volgende vragen te beantwoorden:

  • Is er achteruitgang?
  • Welke factoren zijn verantwoordelijk voor veranderingen?
  • Wat is de rol van bestrijdingsmiddelen op honingbijensterfte?
  • Wat zal klimaatverandering voor effect hebben en wordt ons voedsel nog wel voldoende bestoven?

Bij het CML is er ook veel kennis op het gebied van ecotoxciologie en wordt in opdracht van Rijkswaterstaat, elk jaar de gemeten concentraties van bestrijdingsmiddelen (door de waterbeheerders) vergeleken met verschillende waterkwaliteitsnormen en deze gepresenteerd in de Bestrijdingsmiddelenatlas.

Artikelen in Media

Besproken artikelen in Science

By N. Tsvetkov, O. Samson-Robert, K. Sood, H. S. Patel, D. A. Malena, P. H. Gajiwala, P. Maciukiewicz, V. Fournier, A. Zayed.  Science 30 Jun 2017 : 1395-1397

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.