Universiteit Leiden

nl en

Boekpresentatie Kansen in het Koninkrijk. 200 jaar studiefinanciering

Op maandag 1 februari verscheen 'Kansen in het Koninkrijk', een mooi uitgevoerd en toegankelijk boek over twee eeuwen studiefinanciering en leerlingstelsel in Nederland. Het werd in de Gotische Zaal van de Raad van State overhandigd aan o.a. Job Cohen, Leids hoogleraar en voorzitter van de organisatie voor vluchteling-studenten UAF. Extra bijzonder is dat het boek gratis te downloaden is op de website van DUO.

200 jaar studiefinanciering in bijzonder publieksboek

Sinds 1815 geeft de Rijksoverheid financiële steun aan jongeren die een opleiding volgen. De bedoelingen daarachter konden sterk verschillen: van natievorming tot economische ontwikkeling en van bescherming van de elite tot gelijkheid van kansen. Ook de resultaten liepen uiteen. Sommige maatregelen werkten goed, anderen averechts.

De drie proefschriften

De auteurs Pieter Slaman (Universiteit Leiden Dual PhD-Centre), Wouter Marchand (Rijksuniversiteit Groningen) en Ruben Schalk (Universiteit Utrecht) schreven elk een proefschrift waarin zij resp. de politieke, sociale en economische geschiedenis van het onderwerp verkenden.

Overhandiging

De drie proefschriften vormden de basis van Kansen in het Koninkrijk, een publieksboek waarin de onderzoeksresultaten in samenhang worden gepresenteerd. De drie proefschriften werden maandag, samen met het publieksboek, overhandigd aan Job Cohen en vertegenwoordigers van studentenorganisaties LSVB en ISO. Vervolgens was er een debat met bijdragen van prof. Henk te Velde, Maarten van Poelgeest, de voormannen van de studentenorganisaties en de rector van de Universiteit van Aruba. Daarin kwamen zowel de voors en tegens van het studievoorschot, als de mogelijkheden van jongeren uit de overzeese delen van het Koninkrijk aan de orde.

Het unieke project 200 jaar studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden was een vijfjarig samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meer informatie

Het E-book is gratis te downloaden op de website van DUO, en is te vinden op de website van uitgeverij Boom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.