Universiteit Leiden

nl en

Leiden Islam Academie

Over ons

De Academie heeft als visie dat een bredere kennis over islam – als religie, maar ook als beschaving, ethiek, mystiek, of in radicale en politieke vorm – de discussie over islam in een bredere context zal plaatsen.

De Leiden Islam Academie biedt kennis aan in de vorm van korte onderwijs-modules en door onderwijs-op-maat. Deze pakketten worden ontwikkeld op verzoek van en in samenwerking met, maatschappelijke partners zoals islamitische studentenverenigingen, politie, huisartsenopleiding, rechterlijke macht, diplomatieke diensten en scholen.

De Leiden Islam Academie beoogt door middel van onderwijs, onderzoek en advisering:

  • een bijdrage te leveren aan het ‘islam-debat’ in Nederland;
  • valorisatie van onderwijs en onderzoek te realiseren;
  • doelgroepen buiten de reguliere studenten te bereiken.

Individuen of organisaties kunnen een verzoek indienen tot advisering over een bepaald onderwerp. De Leidse advisering kan de vorm aannemen van een schriftelijk advies, begeleiding bij overleg of bij processen, het ontwikkelen van bepaalde (onderwijs-) programma’s of voorlichtingsfilmpjes, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.