Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Crisis management

Training and Exercising in Crisis management and Emergency Control


Lakerveld, J. A.van, Buiskool, B. J., Hospers, G., Klein Kranenburg, L., & Matthys, J. (2023). Indicatoren van agressie en geweld.

Lakerveld, J. V., & Lindeboom, G. J. (2022). Evaluatie van de inzet en het gebruik van de korte wapenstok door buitengewone opsporingsambtenaren.

Buiskool, B-J., van Lakerveld, J., Mertens, P., & Unfried, M. (2021). The effects of national coronavirus crisis management on cross-border crisis management in the Euregio Meuse-Rhine (follow-up study).  

Aarten, P., Hudepohl, M., Lakerveld, J. V., Matthys, J., & Buiskool, B. J. (2020). Agressie en geweld in het veiligheidsveld.

Lakerveld, J. V., Wolbers, J., Zonneveld, A., Matthys, J., & Akerboom, M. (2020). State of the art crisisbeheersing-fase 2. Den Haag, WODC.

Lakerveld J. van, Zoete J. de, Matthys, J., Akerboom & M. (2019), Ik zal handhaven: Verkenning pluralisering van de politiefunctie (Plural policing). 

van Lakerveld, J., Gussen, I., & van Paridon, Y. (2018). Visies op de politiefunctie (WODC rapport)

Lakerveld J. van & Matthys J. (2019), State of the art Crisisbeheersing. Den Haag, WODC.

Lakerveld, J. A.,van, Gussen, I. W. M., Stoutjesdijk, F. D., Tönis, I. C. M., & Zoete, J. D. (2017). Maatschappelijke ontwikkelingen en hun implicaties voor Gebiedsgebonden politiewerk. Universiteit Leiden-PLATO

Zonneveld, A., Lakerveld, J. van, Haar, S. van der, Dekker-Regelink, M. & Rozendal, J. (2014). Oefenen als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Tweede, geactualiseerde druk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Projectgroep SIS, werkgroep Handreiking (m.m.v. Zonneveld, A.) (2014). Organisatiestructuur voor en drie taakkaarten SIS in ‘Handreiking regionale implementatie SIS 2.0’. Deze taakkaarten staan op de website van het Infopunt Veiligheid.

Bijdrage PLATO (copyright projectgroep ‘GROOTER’) (2012 & 2013). Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project ‘GROOTER’. Copyright projectgroep ‘GROOTER’. Deze publicaties staan op de website van het Veiligheidsberaad.

Bijdrage PLATO (copyright projectgroep ‘GROOT’) (2010). Opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties. Project ‘GROOT’. Copyright projectgroep ‘GROOT’. Deze publicaties staan op de website van het Veiligheidsberaad.

This website uses cookies.  More information.