Universiteit Leiden

nl en

PLATO

Crisis management

Training and Exercising in Crisis management and Emergency Control
Zonneveld, A., Lakerveld, J. van, Haar, S. van der, Dekker-Regelink, M. & Rozendal, J. (2014). Oefenen als professie – Handboek procesmanagement oefenen voor crisisbeheersing en rampenbestrijding. Tweede, geactualiseerde druk. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Projectgroep SIS, werkgroep Handreiking (m.m.v. Zonneveld, A.) (2014). Organisatiestructuur voor en drie taakkaarten SIS in ‘Handreiking regionale implementatie SIS 2.0’. Deze taakkaarten staan op de website van het Infopunt Veiligheid: www.infopuntveiligheid.nl

Bijdrage PLATO (copyright projectgroep ‘GROOTER’) (2012 & 2013). Opleiden, trainen en oefenen in de gemeentelijke crisisbeheersing. Project ‘GROOTER’. Copyright projectgroep ‘GROOTER’. Deze publicaties staan op de website van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl

Bijdrage PLATO (copyright projectgroep ‘GROOT’) (2010). Opleiden, trainen en oefenen van gemeentelijke crisisbeheersingsfuncties. Project ‘GROOT’. Copyright projectgroep ‘GROOT’. Deze publicaties staan op de website van het Veiligheidsberaad: www.veiligheidsberaad.nl

This website uses cookies.  More information.