Universiteit Leiden

nl en
Dossier

Universiteit Leiden en Erasmus+

Internationalisering is een belangrijk onderdeel van de missie en visie van de Universiteit Leiden. Het Erasmus+ -programma, een initiatief van de Europese Commissie, levert een substantiële bijdrage aan deze doelstelling. Erasmus+ verstrekt beurzen voor onderwijsprojecten met partners binnen en buiten Europa en faciliteert internationale uitwisseling van studenten en medewerkers. In dit webdossier vind je een overzicht van de Erasmus+ projecten van de Universiteit Leiden.

Internationalisering draagt ​​bij aan een veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld en bereidt studenten voor op onze steeds verder globaliserende samenleving. Daarom verwelkomt de Universiteit Leiden internationale onderzoekers en studenten en stimuleert de universiteit internationale uitwisseling en samenwerking.

Logo Erasmus+

Laat je inspireren door de Erasmus+ -projecten van de Universiteit Leiden!

  • Lees meer over hoe de Universiteit Leiden internationalisering stimuleert via Erasmus+
  • Neem contact op met projectcoördinatoren voor meer informatie over specifieke samenwerkingsprojecten
  • Ontdek hoe u als medewerker van de Universiteit Leiden uw eigen project kunt initiëren

Bezoek de Engelstalige Erasmus+ website van de Universiteit Leiden voor de verschillende projectpagina's en meer algemene informatie van onze universiteit.

Erasmus+ at Leiden University

Erasmus+ -programma's in het hoger onderwijs

  • International Credit Mobility (samenwerking met partnerlanden, buiten Europa)
  • Erasmus Mundus Joint Master Degrees
  • Strategische partnerschappen
  • Capacity building
  • Allianties voor kennis- en sectorvaardigheden
  • Jean Monnet
  • Erasmus+ voor uitwisseling binnen Europa (samenwerking met programmalanden)

Voor algemene informatie over Erasmus+ en de verschillende programma’s gaat u naar de Erasmus+ -website van de Europese Commissie of de site van het Nationaal Agentschap (erasmusplus.nl).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.