Universiteit Leiden

nl en

Actualiteiten Overheidsaansprakelijkheidsrecht

In de cursus worden verschillende actuele ontwikkelingen in het overheidsaansprakelijkheidsrecht belicht.

Docenten
Tom Barkhuysen  (Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht) Jan van der Grinten  (Gastmedewerker) Jaap Polak  (Emeritus hoogleraar Algemeen bestuursrecht) Michiel Tjepkema  (Gastmedewerker)

Het gaat daarbij globaal om vier thema’s: de competentieverdeling tussen de burgerlijke en de bestuursrechter, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (vernietigde besluiten, formele rechtskracht), aansprakelijkheid uit rechtmatige daad (grondslagen, criteria voor nadeelcompensatie) en beïnvloeding van het nationale recht door Europees (EU/EVRM) recht (o.m. aansprakelijkheid voor schending EU-recht, onrechtmatige rechtspraak en handhaving/toezicht op naleving).

De docenten gaan tevens in op de implicaties van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50).

Aan de orde komen o.a.:

Competentieverdeling

 1. Hoe is de competentieverdeling bij aansprakelijkheid voor regelgeving, feitelijk handelen en ten aanzien van onrechtmatige en rechtmatige overheidsdaad?
 2. Problematiek van zelfstandige schadebesluiten en de verhouding tot het onzelfstandig schadebesluit
 3. De competentieverdeling in de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten

Onrechtmatige overheidsdaad

 1. Aansprakelijkheid voor vernietigde besluiten
 2. Aansprakelijkheid voor primaire besluiten
 3. Formele rechtskracht

Rechtmatige overheidsdaad

 1. Grondslagen voor nadeelcompensatie: égalitébeginsel, art. 3:4 lid 2 Awb en art. 1 EP EVRM
 2. Speciale last
 3. Normaal maatschappelijk risico (incl. drempels en kortingen)
 4. Risicoaanvaarding
 5. Toetsing van deskundigenadviezen

Europees recht

 1. Aansprakelijkheid voor schending EU-recht
 2. Onrechtmatige rechtspraak
 3. Gebrekkige naleving van rechtsnormen: het nationale perspectief en het Europese perspectief
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.