Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Het Erfgoed van Meijers: 70 jaar waardering en inspiratie

Datum
maandag 24 juni 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 67-73
Leiden
Zaal
Teldersauditorium

Over het congres

In juni 2024 is het zeventig jaar geleden dat Eduard Maurits Meijers (1880-1954) overleed.

Meijers is voor juridisch Nederland van onschatbaar belang geweest, en voor de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid in het bijzonder. Zijn faam berust in de eerste plaats op de hercodificatie van het Burgerlijk Wetboek, maar zijn juridische nalatenschap reikt veel verder dan het privaatrecht alleen: ook voor de rechtsgeschiedenis, de rechtstheorie, het arbeidsrecht, het internationaal privaatrecht en zelfs voor de empirische bestudering van het recht heeft Meijers zich verdienstelijk gemaakt.

Tijdens dit symposium – één dag voor zijn sterfdag – wordt met hernieuwde aandacht stilgestaan bij Meijers’ leven en zijn omvangrijke oeuvre. Zes eminente sprekers zullen zijn nalatenschap belichten vanuit verschillende juridische disciplines en perspectieven, en reflecteren op zijn invloed op het recht van vandaag. Later in het jaar zullen deze bijdragen, tezamen met die van andere auteurs, worden verwerkt tot een speciale gelegenheidsbundel, onder redactie van de organisatoren van het symposium.

Sprekers

  • Prof.mr. A.G. Castermans, hoogleraar Burgerlijk Recht (Universiteit Leiden)
  • Prof.mr. E. Koops, hoogleraar Rechtsgeschiedenis (Universiteit Leiden)
  • Prof.dr.mr. V. Mak, hoogleraar Burgerlijk Recht (Universiteit Leiden)
  • Prof.dr. C.W. Maris, hoogleraar Rechtsfilosofie en Algemene Rechtsleer (Universiteit van Amsterdam)
  • Prof.mr. C.E. du Perron, raadsheer in de Hoge Raad, hoogleraar Privaatrecht (Universiteit van Amsterdam)
  • Prof. V. Sagaert, hoogleraar Privaatrecht (Katholieke Universiteit Leuven)


Het congres is voor faculteitsmedewerkers, studenten en overige geïnteresseerden.

Programma

13:45 Ontvangst
14:00 Opening
prof.mr.drs. Matthias Haentjens
14:10 Met Meijers de boer op: empirical legal studies avant la lettre
Prof.mr. Alex Geert Castermans 
14:35 Meijers en de rechtspolitieke kleur van het BW
Prof.dr.mr. Vanessa Mak
15:00 Meijers en de Hoge Raad
Prof.mr. Edgar du Perron
15:25

Pauze

15:45 Meijers als rechtshistoricus
Prof.mr. Egbert Koops
16:10 Meijers en de codificatie: een rechtsvergelijkend perspectief
Prof. Vincent Sagaert
16:35 Meijers, Scholten en de rechtstheorie
Prof.dr. Cees Maris
17:00 Afsluiting
17:15 - 18:15 Receptie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.