Universiteit Leiden

nl en

Workshop

Workshop Flaws in the Flow: Het onderzoeken van gebreken in het Nederlands post-consumenten textiel beleid (Engelstalig)

Datum
donderdag 30 mei 2024
Tijd
Locatie
Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Zaal
Living Lab

Wat is het probleem dat deze workshop motiveert?

Hoewel Nederland kleiner is dan veel andere Europese landen, speelt het toch een belangrijke rol in de export van textielafval. Dit geldt zowel voor export naar andere Europese landen als naar landen buiten de EU, met name in Azië en Afrika. Vanuit het Flaws in the Flow project bieden wij een workshop om de systematische problemen in de stromen van postconsumenten textiel te identificeren door academische en praktijkkennis te combineren.

Voor wie is deze workshop?

Deze workshop is opgezet om een dialoog te faciliteren tussen de verschillende belanghebbende in de post-consumenten textiel stroom (o.a, mode bedrijven, inzamelaars, sorteerders, recyclers, tweedehandswinkels, overheidsinstanties, onderzoekers, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties) en het identificeren van belangrijke hiaten in de coördinatie tussen verschillende partijen, om naar bestuurlijke oplossingen toe te werken.

Waarom meedoen aan de workshop 'Flaws in the Flow'?

Als je bezorgd en werkzaam bent aan het verminderen van de hoeveelheid textielafval die in Nederland wordt geproduceerd en geëxporteerd naar het buitenland, is deze workshop de mogelijkheid om:

 • Meer te weten te komen over de meest recente EU-strategieën en de beschikbaarheid van data over het beheer van post-consumenten textiel.
 • Kennis en expertise te delen over het onderwerp en hiermee bij te dragen aan de discussie om beleid en onderzoekswerk op dit gebied te sturen.
 • Aan te sluiten bij een netwerk van academische en niet-academische organisaties dat zich richt op lobbyen en werken aan de vermindering van textielafval op Europees niveau.

Wat is de verwachte uitkomst?

De ‘’Flaws in the Flow’’ workshop heeft drie hoofd doelstellingen:

 1. Het verzamelen van bestaande kennis over het beheer van post-consumenten textiel en het identificeren van hiaten die toekomstig onderzoek vereisen.
 2. Het ontwerpen van een gezamenlijke agenda om te werken aan beter gecoördineerde scenario’s voor het beheer van post-consumenten textiel afval, op verschillende schaalniveaus, van lokaal tot globaal.
 3. Het identificeren van samenwerkingsmogelijkheden om zo’n agenda in praktijk te brengen.

Programma

09.15-09.45

Inloop en koffie

09.45 - 10.00 Welkom en introductie tot de workshop

10.00– 12.00  

 • Materiaalstromen van Nederlands post-consumenten textiel: Overzicht van de beschikbare data (Arjan de Koning, CML, Universiteit Leiden)
 • EU Kaderrichtlijn Afvalstoffen: Huidige status van het voorstel (Vincenzo Gente, EU DG Environment)
 • Ronde tafeldiscussie: Verschillende perspectieven en mogelijke samenkomsten in de post consumenten textiel waardeketen.

Deelnemers*:

 • Remi Veldhoven (Wolkat)
 • Richard de Jong (InHolland University of Applied Science)
 • Nog aan te kondigen: Overheidsfunctionaris 

*Onder voorbehoud van wijzigingen

12.00 – 13.00  

Lunch   

13.00 – 13.20

Post consumenten textielstroom korte presentatie Marianne Lowik (Sympany) en Moses Chibwana (DAPP Malawi): Een samenwerking tussen Nederland en Malawi

13.20 - 13.30

Introductie en richtlijnen voor interactieve sessie 1

13.30 - 14.30

Interactieve sessie 1: Net-map oefening: Het ontwerpen van de netwerken in de waardeketen

14.30 – 14.45 

Koffiepauze

14.45 - 15.00

 

Introductie en richtlijnen voor interactieve sessie 2

15.00 - 16.00

Interactieve sessie 2: Multi-actor break-out groepen: Groepsdiscussies tussen actoren die zich in verschillende fasen van de waardeketen bevinden

16.00 - 16.15

Koffiepauze

16.15 - 16.45  Plenair debat
16.45 - 17.00 Afsluiting en toekomstige stappen
17.00 - 18.00 Borrel bij Café Restaurant Schlemmer (Lange Houtstraat 17, 2511 CV, Den Haag)

Het onderzoeksteam

Bij vragen kan je op deze pagina meer informatie vinden over het project, of neem contact op met een van de leden van het team:

Met de waardevolle bijdrage van Elena Bondarouk en Glenn Aguilar.

Meer informatie

Bezoek onze onderzoekspagina's voor meer informatie over het project The Governance of European Textile Waste Export.

Voor vragen, neem dan contact op met k.d.van.sluijs@fgga.leidenuniv.nl voor meer informatie over ons project.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.