Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Multidimensional symptom management in palliative care

  • L. van der Stap
Datum
dinsdag 9 april 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. Y.M. van der Linden
  • Prof.dr. A.K.L. Reyners (UMC Groningen)
  • dr. N. Horeweg

Samenvatting

Palliatieve zorg verbetert de kwaliteit van leven van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Lijden wordt voorkomen en verlicht door middel van multidimensionaal symptoommanagement. Dit is vroegtijdige signalering, zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Dit proefschrift beschrijft vijf studies naar de ondersteuning hierin van artsen en verpleegkundigen die niet zijn gespecialiseerd zijn in het bieden van palliatieve zorg. Uit de studies blijkt dat generalisten palliatieve zorg beter ondersteund moeten worden met scholing over de basisprincipes en het tijdig initiëren van palliatieve zorg, in het bijzonder bij andere ziektes dan kanker. Om meer aandacht te hebben voor alle problemen in de fysieke, psychologische, sociale en spirituele dimensie van zorg, is ondersteuning bij het meer gestructureerd benaderen van het signaleren en bestrijden van alle problemen gewenst. Het lijkt haalbaar om generalisten in de toekomst te  helpen met een digitale tool palliatieve zorg (beslisondersteuner). Zo’n beslisondersteuner is te gebruiken voor elke individuele patiënt, bevat een symptoomvoorspeller en geeft adviezen over behandel- en verwijsmogelijkheden. Naast het ondersteunen van generalisten palliatieve zorg door scholing en inzet van zo’n digitale tool, is het nodig om verder te onderzoeken hoe patiënten en hun naasten meer betrokken kunnen worden bij het signaleren en bestrijden van alle problemen in de vier dimensies van palliatieve zorg.  

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

pers@lumc.nl

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.