Universiteit Leiden

nl en

Yvette van der Linden

Bijzonder hoogleraar palliatieve geneeskunde

Naam
Prof.dr. Y.M. van der Linden
Telefoon
+31 71 526 1926
E-mail
ymvanderlinden@lumc.nl

Prof. dr. Yvette M van der Linden (1970) werkt sinds maart 2011 als senior radiotherapeut-oncoloog bij het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden, Nederland, is oprichter en hoofd van het academische Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC. Sinds 1 juni 2020 bekleedt ze een fulltime leerstoel Palliatieve Geneeskunde, geïnitieerd door IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland). Zij is oprichter en vice-voorzitter van het regionaal palliatieve zorg Consortium Propallia (www.propallia.nl), en erelid van de BeSTRO (Belgische Vereniging voor Radiotherapie-Oncologie).

Meer informatie over Yvette van der Linden

Palliatieve Geneeskunde

Met de leerstoel Palliatieve Geneeskunde geeft het LUMC invulling aan de ambitie om vanuit de waardegedreven zorgvisie (Value Based Health Care) m.b.v. patient- en naaste gerichte praktijkonderzoeksuitkomsten de palliatieve zorg verder te ontwikkelen. Deze ambitie vertaalt zich in onderzoek gericht op

  • innovaties in symptoombestrijding en kwaliteit van leven,
  • ontwikkeling prognostische tools voor overleving en voor fractuurvoorspelling (botmetastasen),
  • patiënt en naaste-empowerment (d.m.v. gesprekshulpen, informatie en educatie)
  • transmurale zorgverbetering (bijv. inzet op voorkomen ongewenste ziekenhuisopnames in de laatste fase)

Door de samenwerking met IKNL wordt dit palet uitgebreid met zorgregistratie-onderzoek en ontwikkeling van uitkomstparameters. Binnen de leerstoel wordt het huidig onderzoek naar kwaliteit van eindelevenszorg en naar effecten van gespecialiseerde transmurale palliatieve zorg in de generalistische zorgsettings gecontinueerd. De samenwerking met IKNL versterkt de mogelijkheden m.b.t. analyse van data uit de Nederlandse kankerregistratie (NKR) die inzicht geven in uitkomstparameters en kunnen leiden tot veranderingen in behandelstrategieën.

Met de instelling van een leerstoel Palliatieve Geneeskunde zal het LUMC zijn leidende rol in het vormgeven van transmurale samenwerking, ontwikkeling van scholing van zorgverleners en onderzoek op het gebied van palliatieve radiotherapie bekrachtigen. Met de leerstoel Palliatieve Geneeskunde neemt het LUMC daarnaast de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de verdere verbetering van eindelevenszorg.

Wetenschappelijke carrière

Het onderwerp van haar proefschrift in 2005 ging over de behandeling van kankerpatiënten met botmetastasen. Sindsdien heeft ze, naast het bestuderen van de effectiviteit van palliatieve radiotherapie, fractuurrisicovoorspelling en predictieonderzoek, haar onderzoeksgebied verbreed naar palliatieve zorgvraagstukken met betrekking tot pijnmanagement, kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven, patiënt- en familiebetrokkenheid en empowerment, en voorspelling van prognose. Momenteel lopen er verschillende ZonMW-projecten rond palliatieve zorg.

Zij startte in november 2012 het landelijke Platform Palliatie en Radiotherapie (LPPR) van de NVRO (Nederlandse Vereniging Radiotherapie en Oncologie) en was voorzitter tot juni 2020. Sinds november 2020 is zij voorzitter van de academische landelijke werkgroep onderwijs palliatieve zorg. Ze is initiatiefnemer van stichting PALZON, en is actief lid van verschillende nationale en internationale werkgroepen over onderzoek en onderwijs over palliatieve zorg en over radiotherapie. In 2015 startte ze samen met Peter Hoskin (VK) de Europese ESTRO-cursus Palliatie en Radiotherapie.

Bijzonder hoogleraar palliatieve geneeskunde

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 4
  • Radiotherapie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.