Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Ministers van Staat

  • E.J. Govaers
Datum
woensdag 17 april 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. W.J.M. Voermans

Samenvatting

Dit onderzoek gaat over Ministers van Staat. Tot op heden is hiernaar nog geen samenhangend wetenschappelijk onderzoek gedaan. In deze studie is de Minister van Staat bekeken vanuit zowel constitutioneel-historisch als rechtswetenschappelijk perspectief. Daarbij is aan de hand van literatuur- en bronnenonderzoek, interviews en verzameling van data over benoemingen geanalyseerd welke ontwikkeling het ministerschap van Staat heeft doorgemaakt, wat het ministerschap op dit moment feitelijk behelst en wordt daarnaast besproken hoe origineel de Minister van Staat is.
Ook is uitgebreid onderzoek gedaan naar de manier waarop de verschillende staatshoofden (vanaf Willem I tot en met Beatrix) met benoemingen tot Minister van Staat zijn omgegaan. Daarbij is gekeken naar de persoon van de koning(in) en is aan de orde gesteld of zij wellicht een doel voor ogen hadden met benoemingen tot Minister van Staat.  
Door middel van rechtsvergelijking is onderzocht of andere landen ook een (soortgelijke) Minister van Staat kennen.
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verschaffen in een nogal eens als vaag en schimmig aangeduid ministerschap.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.