Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Generating Freedom; Hegel's Conception of Political Order

  • S.P. Tijsterman
Datum
dinsdag 16 april 2024
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. M.R. Rutgers
  • dr. T. Fossen

Samenvatting

Omdat de kwetsbaarheid van liberale democratieën steeds duidelijker aan het daglicht komt, is het van belang om na te denken over de vraag hoe politieke gemeenschap vrij kan zijn en blijven. Dit proefschrift biedt een bijdrage aan deze herbezinning door Hegels theorie van politieke orde te reconstrueren. Deze theorie is van belang omdat Hegel onderzoekt hoe moderne vrijheid in de vorm van liberale rechten en een markt samen kunnen gaan met republikeins zelfbestuur.
Voor vrijheid is het van belang dat de delen van een samenleving voldoende op elkaar afgestemd zijn: een web van relaties moet de verschillende delen met elkaar verbinden. Een liberale orde is gebaseerd op het principe van individuele vrijheid, waarbij de staat als instrument van die vrijheid gedacht wordt. Hegel laat zien dat een politieke orde die op deze basis georganiseerd is tot vrijheidsverlies en pathologieën moet leiden: burgers kunnen geen stabiele identiteit verwerven en vervreemden zich van het politieke domein.
Hegel biedt een alternatief waarbij vrijheid tot stand komt in het samenspel van twee tegengestelde dynamieken: aan de ene kant de maatschappij (de markt) waarbij burgers hun eigen doelen nastreven en aan de andere kant de politieke instituties die het algemene goede najagen. In het proefschrift reconstrueer ik hoe beide dynamieken op elkaar inwerken en de sociale verhoudingen zo transformeren dat burgers hun eigen doelen kunnen realiseren en zich ook kunnen vereenzelvigen met het politieke domein en de gemeenschap als geheel.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.