Universiteit Leiden

nl en

Lezing | Studium Generale

Couperus en Nederlands-Indië: De stille kracht en Oostwaarts

Datum
woensdag 15 november 2023
Tijd
Serie
Salon Couperus
Locatie
Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Zaal
3.46

Er bestaat een onmiskenbaar hechte band tussen Louis Couperus en Nederlands-Indië. Verschillende familieleden, waaronder vader Couperus, waren hoogwaardigheidsbekleders in de voormalige kolonie. Louis, zelf geboren in Den Haag, verbleef herhaaldelijk in Nederlands-Indië. Dit leidde onder meer tot de roman ‘De Stille Kracht’ (1900) en de latere brievenbundel ‘Oostwaarts’ (1924). Emeritus hoogleraar Nederlandse letterkunde, Jaap Goedegebuure, vertelde bij de vorige bijeenkomst dat Couperus in ‘De Stille Kracht’ ook kritiek uit op het koloniale bewind. Als draad door zijn werk loopt de gedachte dat Oost en West zich niet laten verenigen. Goedegebuure citeerde daarbij Rudyard Kipling: “Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet.” Bevat ‘De Stille Kracht’ inderdaad een antikoloniale boodschap? En hoe beleefde Couperus zijn tweede tocht naar Nederlands-Indië?

Vandaag zal volledig in het teken staan van Couperus en Nederlands-Indië. Hoogleraar Rick Honings zal reflecteren over ‘De Stille Kracht’, promovendus Nick Tomberge op de brievenbundel ‘Oostwaarts’ en universitair docent Coen van ’t Veer op nieuwe perspectieven op Couperus. Na de drie voordrachten zal er een panelgesprek zijn onder leiding van gastheer Norbert Peeters. Hopelijk zien we u aanstaande woensdag 19:30 in het Wijnhavengebouw in Den Haag. Tot dan!

Lees meer en aanmelden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.