Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Boeksymposium | Denken over geloven: Willem B. Drees over anderhalve eeuw Leidse godsdienstwijsbegeerte

Datum
donderdag 19 oktober 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden
Zaal
Telders Auditorium
Omslag
© Amsterdam University Press

Hoe toont in de academische bestudering van religie zich de veranderende tijdgeest? Moet de openbare universiteit zich beperken tot godsdienstwetenschap, historische en sociaalwetenschappelijke bestudering van religie? Of gaat het ook om wijsgerige analyse van overtuigingen, om theologie? Over deze vragen schrijft Willem B. Drees in Denken over geloven: Van moderne zekerheid tot agnostische terughoudendheid (Amsterdam University Press, september 2023).

Tijdens het symposium reageren vier collega’s op het boek van Drees, die aan de Leidse Universiteit de laatste hoogleraar godsdienstwijsbegeerte (2001-2013) was:

  • Albert F. de Jong is in Leiden hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschap en godsdiensten van de oudheid.
  • Arie L. Molendijk is een in Leiden opgeleid historicus van godsdienstfilosofie en godsdienstwetenschap, nu hoogleraar in Groningen.
  • Marcel Sarot is in Utrecht werkzaam geweest als godsdienstfilosoof. Hij is thans hoogleraar systematische theologie aan Tilburg University.
  • Christa Anbeek is aan de VU gepromoveerd op een studie over een boeddhistische en een christelijke religieuze denker. Zij is hoogleraar aan het seminarium der remonstranten, thans te Amsterdam, en aan de Radboud Universiteit namens de Internationale Graalbeweging bijzonder hoogleraar ‘vrouwen en zorg voor de toekomst’.
  • Willem B. Drees zal vervolgens reageren.

Bij de receptie na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten, waarbij het ook mogelijk zal zijn om het boek aan te schaffen. Vanaf medio september is het ook in de boekhandel verkrijgbaar.

Toegang tot het boeksymposium is gratis. Wel wordt geïnteresseerden verzocht zich aan te melden via het aanmeldformulier.

Aanmelden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.