Universiteit Leiden

nl en

Congres/symposium

Symposium 800 jaar met Franciscus: De 'Laudes creaturarum' in hedendaags perspectief

Datum
woensdag 6 september 2023
Tijd
Locatie
Lipsius
Cleveringaplaats 1
2311 BD Leiden
Zaal
005

De opleiding Italiaanse Taal en Cultuur (LUCL | LUCAS) en de Werkgroep Italië Studies organiseren het Symposium 800 jaar met Franciscus: : De 'Laudes creaturarum' in hedendaags perspectief

Stichter van een invloedrijke bedelorde, de eerste bekende schrijver van de Italiaanse literatuur, patroonheilige van Italië. De erfenis van Franciscus van Assisi is veelzijdig en actueel, ook vanwege zijn “ecologische" ideeën over de broederlijke verbintenis tussen de mensen en de natuur als schepping van God.

Wat kan hij betekenen voor de hedendaagse wereldburger, zo’n 800 jaar na zijn dood? Daaraan wijdt de opleiding Italiaans een symposium op 6 september, ter opening van het academisch jaar. 

Inschrijving is niet verplicht, maar wordt in verband met de catering op prijs gesteld.
Aanmelden kan bij 
l.migliori@hum.leidenuniv.nl (het volstaat om "aanmelding symposium Franciscus” als onderwerp te vermelden).

Lezingen


Drie experts uit literaire en theologische hoek belichten Sint Franciscus vanuit een eigentijds (al dan niet ecologisch) perspectief. 
De lezingen zijn in het Nederlands en bestemd voor een breed publiek van geïnteresseerden. 

13.30-14.15: Paul van Heck (emeritus UHD Universiteit Leiden): God, natuur, mens. Franciscus’ Zonnelied

14.30-15.15: Pier Tolsma (Parochiefederatie Vlietstreek): De invloed van Franciscus op het denken in onze tijd

15.15-16.00: Willem Marie Speelman (Tilburg School of Catholic Theology): Alles wat de Schepper gezegend heeft zingt. Luister maar. 

De lezingen duren 45 minuten (inclusief discussie) en worden gevolgd door een korte koffiepauze.

Een gedetailleerd programma is binnenkort te vinden op (https://italianistica.weblog.leidenuniv.nl/).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.