Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Surface Temperature and the Dynamics of H2 on Cu(111)

  • B. Smits
Datum
dinsdag 4 juli 2023
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. G.J. Kroes
  • dr. M.F. Somers

Samenvatting

Waterstofdissociatie op een metaaloppervlak is een alomtegenwoordig proces binnen de industrie, gebruikt bij de productie van kunstmest tot de werking van waterstofauto's.
Binnen de wereld van de heterogene katalyse, die deze processen beschrijft, is het uiteen vallen van waterstof op een koperoppervlak een veelgebruikt modelsysteem, met een grote hoeveel experimentele en theoretische resultaten beschikbaar.

In dit proefschrift beschrijf ik verdere ontwikkelingen omtrent het effect van de temperatuur van het metaaloppervlak op deze reactie.
Ik laat zien dat het statische corrugatie model gebruikt kan worden om het effect van oppervlaktetemperatuur ook mee te nemen op een quantum dynamisch niveau.
Met deze nieuwe resultaten kunnen de verschillen en de overeenkomsten met de meestal gebruikte klassieke dynamica in kaart gebracht worden.
Daarnaast laat ik ook zien hoe het meenemen van de oppervlaktetemperatuur de overeenkomst met experimentele resultaten vergroot.

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.