Universiteit Leiden

nl en

Promotie

Mealtime interactions

  • M.S. van Vliet
Datum
woensdag 15 juni 2022
Tijd
Locatie
Academiegebouw
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Promotor(en)

  • Prof.dr. J. Mesman

Samenvatting:

Om gezond eetgedrag bij kinderen te stimuleren en overgewicht op latere leeftijd te voorkomen, is van belang om gezonde eetgewoonten al vanaf de babytijd te stimuleren. Hoewel vele studies tot nu toe het effect hebben bestudeerd van welk soort voeding wordt aangeboden (wat), wordt het belang van hoe ouders met hun kind omgaan tijdens eetmomenten (hoe), steeds meer onderstreept.

Dit proefschrift bestudeert de interactie tussen ouder en kind tijdens eetmomenten (hoe), en welke rol de kwaliteit van deze interactie speelt in het eetgedrag van baby’s en peuters. Bevindingen komen voort uit de longitudinale RCT studie Baby’s Eerste Hapjes, waaraan 240 ouder-kind paren deelnamen. Binnen de overkoepelende studie werden twee adviesprogramma’s voor ouders getoetst: één met focus op het bevorderen van groente bij kinderen (wat), en één met focus op het bevorderen van sensitief voedingsgedrag tijdens eetmomenten (hoe).

Dit proefschrift laat onder andere zien dat ouders van peuters het moeilijker vinden om sensitief te zijn tijdens maaltijden, dan tijdens het spelen met hun kind. Daarnaast kwam naar voren dat video feedback sensitiviteit van ouders tijdens maaltijden kan vergroten. Daarentegen leidde geen van beide interventies tot betere kinduitkomsten (zoals groente-inname of zelfregulatievaardigheid). Omdat onze onderzoeksgroep als geheel het op vele uitkomstmaten heel goed deed, kunnen we voorzichtig concluderen dat deze groep de adviezen wellicht niet zo hard nodig had. Hiermee is het interessant voor vervolgonderzoek om beide interventieprogramma’s in meer kwetsbare groepen te onderzoeken, zoals kinderen met een hoge mate van kieskeurig eetgedrag, of gezinnen in meer kwetsbare wijken.  

Proefschriften

Ongeveer een week na de promotie zijn proefschriften van Leidse promovendi digitaal beschikbaar via het Leids Repositorium. De proefschriften op deze site zijn vrij toegankelijk. Alleen in sommige gevallen rust er een tijdelijk embargo op een proefschrift en wordt het proefschrift pas later volledig beschikbaar gesteld.

Persvragen (alleen journalisten)

071 - 527 1521
06 - 2857 6982 
nieuws@leidenuniv.nl 

Algemene informatie

Bureau Pedel
pedel@bb.leidenuniv.nl
071 527 7211

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.