Universiteit Leiden

nl en

PhD defence

Mealtime interactions

  • M.S. van Vliet
Date
Wednesday 15 June 2022
Time
Location
Academy Building
Rapenburg 73
2311 GJ Leiden

Supervisor(s)

  • Prof. J. Mesman

Summary:

Om gezond eetgedrag bij kinderen te stimuleren en overgewicht op latere leeftijd te voorkomen, is van belang om gezonde eetgewoonten al vanaf de babytijd te stimuleren. Hoewel vele studies tot nu toe het effect hebben bestudeerd van welk soort voeding wordt aangeboden (wat), wordt het belang van hoe ouders met hun kind omgaan tijdens eetmomenten (hoe), steeds meer onderstreept.

Dit proefschrift bestudeert de interactie tussen ouder en kind tijdens eetmomenten (hoe), en welke rol de kwaliteit van deze interactie speelt in het eetgedrag van baby’s en peuters. Bevindingen komen voort uit de longitudinale RCT studie Baby’s Eerste Hapjes, waaraan 240 ouder-kind paren deelnamen. Binnen de overkoepelende studie werden twee adviesprogramma’s voor ouders getoetst: één met focus op het bevorderen van groente bij kinderen (wat), en één met focus op het bevorderen van sensitief voedingsgedrag tijdens eetmomenten (hoe).

Dit proefschrift laat onder andere zien dat ouders van peuters het moeilijker vinden om sensitief te zijn tijdens maaltijden, dan tijdens het spelen met hun kind. Daarnaast kwam naar voren dat video feedback sensitiviteit van ouders tijdens maaltijden kan vergroten. Daarentegen leidde geen van beide interventies tot betere kinduitkomsten (zoals groente-inname of zelfregulatievaardigheid). Omdat onze onderzoeksgroep als geheel het op vele uitkomstmaten heel goed deed, kunnen we voorzichtig concluderen dat deze groep de adviezen wellicht niet zo hard nodig had. Hiermee is het interessant voor vervolgonderzoek om beide interventieprogramma’s in meer kwetsbare groepen te onderzoeken, zoals kinderen met een hoge mate van kieskeurig eetgedrag, of gezinnen in meer kwetsbare wijken.  

PhD dissertations

Approximately one week after the defence, PhD dissertations by Leiden PhD students are available digitally through the Leiden Repository, that offers free access to these PhD dissertations. Please note that in some cases a dissertation may be under embargo temporarily and access to its full-text version will only be granted later.

Press enquiries (journalists only)

+31 (0)71 527 1521
nieuws@leidenuniv.nl

General information

Beadle's Office
pedel@bb.leidenuniv.nl
+31 71 527 7211

This website uses cookies.  More information.