Universiteit Leiden

nl en

Vacature

PhD Historisch onderzoek naar levensloop en 'ouderen' in medische literatuur en beleid

Vacaturenr.
14763
Functie-categorie
PhD-posities
Omvang (fte)
1,0
Extern/intern
Extern
Locatie
Leiden
Geplaatst op
16 april 2024
Sluitingsdatum
19 mei 2024 Vacature gesloten

Vacaturetitel: PhD Historisch onderzoek naar levensloop en ‘ouderen’ in medische literatuur en beleid

Promovendus (1.0 fte)

Op het Instituut van Geschiedenis van de Universiteit Leiden wordt in het kader van een Startersbeurs-project “Human Development and Its outliers: A Global Microhistory” (o.l.v. dr. Isaac Scarborough, dr. Paul van Trigt en dr. Evelien Walhout), de komende jaren een wetenschappelijk onderzoek verricht naar (inter)nationale discoursen omtrent de ontwikkeling van de menselijke levensloop, levensduur en meer specifiek naar ‘veroudering’, in historisch en vergelijkend perspectief. Voor het onderzoek binnen dit project zoekt het Instituut een promovendus (PhD kandidaat).

Startdatum van het project is 1 september 2024.

Het project
Het project beoogt een vergelijkend onderzoek naar twintigste-eeuwse modellen van de menselijke levensloop, zoals deze vorm kregen in verschillende contexten, bijvoorbeeld via socialistische en kapitalistische opvattingen in zowel Oost- als West-Europa. Hoe ontwikkelden deze modellen zich, welke ontwikkelingsstadia werden gedefinieerd, en bestonden er ideeën over de ‘juiste’ c.q. standaardlevensloop? Rekening houdend met de culturele, sociale en economische context waarin deze modellen werden ontwikkeld, wordt tevens bestudeerd hoe werd omgegaan met 'afwijkingen' - d.w.z. individuen die afweken van de standaardontwikkeling vanwege leeftijd, handicap, fysieke of mentale capaciteit – en hoe deze in- dan wel uitgesloten werden. Ten slotte richt het onderzoek zich op de vraag hoe verschillende modellen elkaar in de loop van de twintigste eeuw hebben beïnvloed en welke invloed deze modellen - en hun onderlinge interacties - hebben gehad op opvattingen en programma's van medische en maatschappelijke zorg.

De commissie zoekt een kandidaat die zich wil richten op de geschiedenis van ‘ouderen’ in Nederland in relatie tot de levensloop, toenemende levensverwachting, vergrijzing en (chronische) ziekten. Deze thema’s staan al geruime tijd in de belangstelling van wetenschappers en beleidsmakers. De kandidaat onderzoekt deze belangstelling door middel van gehanteerde (‘westerse’) discoursen in Nederlandse medische tijdschriften, zoals Medisch Contact en het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, en nationale beleidsadviesrapporten alsmede hun onderlinge samenhang in de lange twintigste eeuw.


Werkzaamheden:

 • Het schrijven van een proefschrift binnen vier jaar;
 • Presenteren van onderzoeksresultaten in workshops en op conferenties;
 • Een beperkte onderwijstaak in de BA Geschiedenis;
 • Participeren in de PhD-cursussen van de Graduate Schools en landelijke onderzoeksscholen;
 • Participeren in activiteiten van het project in het algemeen, samenwerken in een interdisciplinair georiënteerd team, en ondersteunen bij publiekelijk toegankelijk maken van bevindingen


Uw profiel:

 • (Res)MA Geschiedenis of een gerelateerde discipline;
 • affiniteit met de thematiek van het project, blijkend uit scriptie (of ander eerder werk);
 • kennis van de Nederlandse contemporaine geschiedenis en medische geschiedenis;
 • excellente studieresultaten, blijkend uit cijferlijst;
 • affiniteit met trans-/interdisciplinair onderzoek en het ‘vertalen’ van wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk;
 • aantoonbare ervaring met archiefonderzoek en mogelijk ook met oral history;
 • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden in het Nederlands en Engels;
 • zelfstandige werkhouding en aantoonbaar vermogen om in teamverband te werken.


Over onze organisatie
De Universiteit Leiden heeft sinds haar oprichting in 1575 een internationale reputatie opgebouwd op het gebied van excellent onderwijs en onderzoek. Met ruim 800 medewerkers verzorgt de Faculteit der Geesteswetenschappen 26 bachelor- en 27 masteropleidingen voor ruim 7200 studenten op locaties in de historische binnenstad van Leiden en in Den Haag.

Het Instituut voor Geschiedenis is de thuisbasis van een levendige gemeenschap van onderzoekers en docenten. Meer informatie staat op onze Engelstalige website: https://www.universiteitleiden.nl/en/humanities/institute-for-history

Wij bieden
Het betreft een aanstelling conform de cao Nederlandse Universiteiten in eerste instantie voor de duur van 1 jaar. Na een positieve evaluatie volgt een verlenging met drie jaar. Het salaris bedraagt €2770,- bruto per maand in het eerste jaar en loopt op tot €3529,- bruto per maand in het laatste jaar (salarisschaal P).

De Universiteit Leiden heeft een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket, waaronder een arbeidsvoorwaardenkeuzemodel, een eindejaarsuitkering (8,3%) en vakantietoeslag (8%). Informatie hierover kun je nalezen op: https://www.werkenbij.leidenuniv.nl.

Diversiteit en Inclusie
Het Instituut voor Geschiedenis van de Universiteit Leiden hecht veel waarde aan diversiteit en zoekt kandidaten die bijdragen aan een werkomgeving waarin studenten en medewerkers van alle identiteiten en achtergronden zich gesteund voelen. We moedigen personen met een ondervertegenwoordigde en/of gemarginaliseerde achtergrond ten zeerste aan om te solliciteren.

Informatie

Nadere inlichtingen over deze functie zijn te verkrijgen bij dr. Evelien Walhout, email e.c.walhout@hum.leidenuniv.nl

Sollicitaties
Sollicitanten wordt gevraagd om behalve een sollicitatiebrief met CV en cijferlijst ook de MA scriptie en/of een paper of publicatie mee te sturen (in PDF).

Bij een eventueel tweede gesprek worden kandidaten gevraagd om een beschrijving te geven van de wijze waarop zij het onderwerp zouden willen onderzoeken en om referenties te overleggen.

Sollicitaties kun je indienen via de blauwe knop in ons sollicitatiesysteem.

De deadline voor sollicitaties is 19 mei 2024. De gesprekken vinden plaats op 4 en 7 juni.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.