Universiteit Leiden

nl en

Stagebureau

Stagesymposium 2018

Kom naar het Stagesymposium 2018 op vrijdag 18 mei en laat u bijpraten over de actuele ontwikkelingen omtrent het onderzoek dat onze wetenschappers uitvoeren bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Acht wetenschappers presenteren u deze middag de actuele uitkomsten van hun onderzoek  Aanmelden kan tot 9 mei a.s. Doe het snel, want er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar!

Ja, ik wil graag naar het Stagesymposium ››

Het Stagesymposium Pedagogische Wetenschappen vindt plaats op vrijdagmiddag 18 mei en er zitten geen aan kosten verbonden! 

Gebruik de inlogcode uit de uitnodiging die u via de mail heeft ontvangen.

Uitnodiging niet ontvangen, maar wel interesse?

U bent werkzaam in het veld dat Pedagogische Wetenschappen beslaat en wilt u ook naar het stagesymposium, maar u heeft geen uitnodiging gekregen? Neem dan contact op met Jacquy Bouwer, misschien zijn er nog vrije plaatsen.

Programma

Centrale hal van FSW

Het stagesymposium vindt plaats in de Faculteit der Sociale Wetenschappen. In de centrale hal kunt u zich aanmelden.

Adres FSW

Universiteit Leiden 
Pieter de la Court Gebouw
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Routebeschrijving ››

door drs. Carien Nelissen in zaal 1A20

De opleidingsmanager van het Instituut Pedagogische Wetenschappen heet u welkom en vertelt u het verloop van de middag.

Agressie signaleren en preventief behandelen,

door prof. dr. Hanna Swaab in zaal 1A20

Maatwerk bij preventie loont, tonen Leidse neuropsychologen aan. Een nieuwe, op fundamenteel onderzoek gebaseerde aanpak van kinderen die dreigen te ontsporen levert spectaculaire resultaten op.

Leidse Sociale Wetenschappers en de gemeente Amsterdam werken samen in een Preventief Interventie Team (PIT) dat zich richt op kinderen die op school agressief gedrag vertonen. Met toestemming van de ouders wordt het kind op school uitgebreid geobserveerd en getest om de oorzaak van het gedrag te ontdekken. Zit het in de verwerking van sociale signalen? Kan een kind zich wel voldoende inleven in de ander? Of snapt hij het allemaal wel maar kan hij zijn eigen emoties niet de baas?

Lees meer over vroeg ingrijpen bij gedragsproblemen op school ››

Over opvoeding en de lichamelijke gezondheid van het kind

door dr. Shelley van der Veek in zaal 1A20

Shelly van der Veek deed onderzoek naar buikpijn bij kinderen bij het AMC Amsterdam/De Bascule en is universitair docent Algemene en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij schrijf onlangs het boek "Buikpijn bij kinderen". Dit boek geeft ouders, leerkrachten en hulpverleners informatie over de meest recente wetenschappelijke inzichten in onder meer oorzaken van deze klachten, en in mogelijkheden voor hulp, zowel door ouders als door professionals. De informatie wordt verduidelijkt met voorbeelden uit de praktijk.

Meer over het boek "Buikkpijn bij Kinderen"››

door dr. Yvette Dijkxhoorn in zaal 1A20

Als een student een klinische praktijkstage loopt dan gebeurt dat bij een externe instelling en de nadruk van de stage ligt op diagnostiek en behandeling. Afhankelijk van de mogelijkheden van de stageplaats kun je de NVO Basisaantekening Diagnostiek behalen.

Lees meer over stages in de master ››

1. Leesproblemen en Leesmotivatie: Hoe krijg je 8-14 jarige leerlingen aan het lezen?

Door dr. Suzanne Mol in zaal 1A-11 
 

2. Prenatale risicofactoren en de ontwikkeling van gedragsproblemen in de vroege kindertijd: de rol van zelfregulatie

Door dr. Jill Suurland in zaal SA-49

Jonge kinderen vertonen meer agressief gedrag als hun zenuwstelsel niet adequaat reageert op stresssituaties en ze tijdens de zwangerschap zijn blootgesteld aan risicofactoren als roken of psychische problemen van de moeder. 

Vaak vechten, anderen expres pijn doen en woedend reageren bij verdriet of frustraties. Al in de vroege kindertijd vertonen sommige kinderen problematisch gedrag. Pedagoog Jill Suurland onderzocht de neurobiologische, emotionele en cognitieve factoren van agressief gedrag bij jonge kinderen.

Lees "Peuters vaker agressief door afwijkende werking zenuwstelsel en problemen zwangere moeder" ››
 

3. Leesvaardiger door digitale leeskilometers in groep 3: Differentiatie door de inzet van ICT

Door dr. Marga Sikkema-de Jong in zaal 1A-15

Wat is het effect van digitale leeskilometers op de leesvaardigheid van beginnende lezers in groep 3?

Leerkrachten hebben te maken met grote verschillen in ontluikende en aanvankelijke leesvaardigheid bij kinderen in groep 3. Er moet daarom gezocht worden naar methoden en middelen die helpen onderwijs op maat (differentiatie) te geven zodat alle kinderen profiteren.

Meer over Digitale leeskilometers in groep 3 ››
 

Centrale hal

Samen met uw collega's kunt u napraten over de informatie die u heeft gekregen terwijl u een kopje koffie of thee drinkt.

Over de intergenerationele overdracht van kindermishandeling

door prof. dr. Lenneke Alink in zaal 1A20

Beschrijving volgt

door dr. Marian Hickendorff in zaal 1A20

Hoe lossen kinderen uit de bovenbouw van het basisonderwijs rekenopgaven op: met welke oplossingsstrategie? Welke factoren zijn van invloed op rekenprestaties en strategiekeuze, zoals geslacht, rekenniveau, werkgeheugen, kenmerken van de rekenles en rekenmethode en kenmerken van de opgave? Marian Hickendorff is een expert op het gebied van rekenonderwijs, zij doet onderzoek in het grensgebied van onderwijspsychologie, cognitieve psychologie en toegepaste psychometrie.

door drs. Carien Nelissen in zaal 1A20

Wij hopen dat u een waardevolle middag heeft gehad en zien u graag volgend jaar weer terug!

Download het programma van het Stagesymposium ››
 

Praktische informatie

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen organiseert jaarlijks een middagsymposium voor het werkveld. Het symposium is bedoeld voor gedragswetenschappers, onderwijskundigen en andere professionals op het gebied van zorg en onderwijs.

Het stagesymposium 2018 vindt plaats op vrijdagmiddag 18 mei in de Faculteit der Sociale Wetenschappen.

Aanmelden voor het Stagesymposium 2018 kan tot woensdag 9 mei en er zijn geen kosten verbonden aan deze dag.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Jacquy Bouwer: tel 071-5274072, j.a.a.bouwer@fsw.leidenuniv.nl.

Locatie & routebeschrijving