Universiteit Leiden

nl en

Opvoeding & ontwikkeling

Onderzoek

Centrale elementen binnen het onderzoek van de programmagroep Opvoeding & ontwikkeling zijn: gehechtheid, sensitief opvoedgedrag en preventie van en interventie bij problemen.

Lopende onderzoeksprojecten

Kinderen in de kleuterleeftijd begrijpen steeds beter wat volwassenen van ze verwachten. Welke gedragsregels leren deze kinderen van hun vader en moeder in bepaalde culturen binnen Nederland? Lees meer ››

Historische en ethologische studies hebben aangetoond dat de mens, net als vele niet-menselijke soorten, aangepast is om zijn ouderlijke investering te wijden aan genetisch niet-verwante kinderen. Internationale of binnenlandse adoptie en (verwantschaps-) pleegzorg treffen talrijke gezinnen. Wereldwijd worden bijvoorbeeld elk jaar ongeveer 30.000 kinderen internationaal geadopteerd. Lees meer ››

Dit onderzoek kent deelprojecten waarbij in India, Ghana en Nederland wordt nagegaan hoe de tijdbesteding van kinderen samenhangt met hun ontwikkeling. Daarbij gaan we specifiek in op drie onderwerpen die in eerdere onderzoeken onvoldoende en met onvoldoende samenhang zijn onderzocht. Lees meer ››

Etniciteit, geslacht en sociaal-economische achtergrond vormen enkele van de meest fundamentele aspecten van de identiteit van mensen. Bovendien zijn deze kenmerken vaak van invloed op de sociale en geografische omgeving waarin kinderen leven, en op de manier waarop zij door anderen worden behandeld. Lees meer ››

Opvoedingsideeën, zoals het idee dat ingrijpen in de kindertijd langdurige gevolgen heeft voor de ontwikkeling - hebben vaak een lange geschiedenis in het Europese onderwijsdenken. Het is zowel om historische als om theoretische redenen van belang de oorsprong van deze ideeën na te gaan. Lees meer ››

Andere opvoeders dan moeders en vaders dragen bij tot de ontwikkeling van kinderen. Het aantal moeders dat na de bevalling weer aan het werk gaat, is snel toegenomen, terwijl vaders over het algemeen niet minder gaan werken. Kinderopvang buiten het gezin is dus een belangrijke omgeving geworden waarin de ontwikkeling van jonge kinderen vorm krijgt. Welke invloed hebben deze omgevingen op kinderen? Zijn kinderen beter of slechter af wanneer zij in de kinderopvang verblijven in plaats van uitsluitend thuis bij hun ouders? Lees meer ›› 
 

In dit onderzoekscluster bestuderen we gehechtheid en emotieregulatie bij ouders en hun kinderen, met speciale nadruk op neurobiologische processen in ouderschap en ontwikkeling. Vanuit een interdisciplinair perspectief onderzoeken we de meervoudige determinanten van ouderschap en kindontwikkeling -'van neuronen tot omgevingen'. Lees meer ››

In het onderzoek 'Nieuwe vaders en moeders' van de Universiteit Leiden kijken we hoe vaders en moeders de zwangerschap en de overgang naar het ouderschap beleven. Sommige vaders en moeders ervaren het bijvoorbeeld als heel positief en andere ouders hebben misschien weer gemengde gevoelens. Hoe kan dat? Lees meer ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.